Вы можете записаться на прием указав свои данные в форме ниже, или позвонив по номеру телефона

Записаться на прием


  Днепр
  ул. Ломаная, 17 - 08:00 - 20:00
  бул. Звёздный, 1 - 08:00 - 20:00
  ул. В. Вернадского, 18а - 08:00 - 17:00
  Новомосковск
  ул. Гетьманская, 19 - 08:00 - 20:00


  helioscentr@gmail.com
  Стационар: круглосуточно

  • В корзине нет товаров.
  Запись на прием
  • В корзине нет товаров.
  Клінічний аналіз крові(гематологічні дослідження)
  Код Перелік послуг Ціна, грн Строк, годин
  1. ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  1.1. АНАЛІЗ КРОВІ
  B214L Аналіз крові на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу 230 48
  B211L Загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула + ШОЕ) 260 36
  B257L Загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула + ШОЕ + морфологія еритроцитів) 255 36
  B212L Загальний аналіз крові (ШОЕ) 220 36
  B259L Осмотична резистентність еритроцитів 140 48
  1.2. АНАЛІЗ СЕЧІ
  B226L Аналіз сечі загальний (ЗАС) + мікроскопія осаду 185 36
  B27L Аналіз сечі загальний (ЗАС) + відношення альбумін / креатинін 230 48
  B228L Аналіз сечі загальний (ЗАС) + аналіз сечі за Нечипоренком 210 36
  B229L Аналіз сечі за Нечипоренком 170 36
  1.3. АНАЛІЗ КАЛУ
  B236L Аналіз калу на приховану кров 440 48
  B465L Аналіз калу на трансферин (якісне визначення) 480 48
  B233L Копрограма 240 36
  1.4. АНАЛІЗ РІДИН ТІЛА
  B232L Аналіз рідин тіла (спинномозкова рідина, синовіальна (суглобна) рідина, рідина перитонеального діалізу). Аналіз клітин і бактерій 440 48
  B274L Риноцитограма (назоцитограма) 240 36
  2. ІМУНОГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  B213L Аналіз крові на LE-клітини 180 48
  B222L Антирезусні антитіла 510 48
  B223L Визначення антитіл до еритроцитів за системою АВ0 1200 48
  B224L Група крові + резус фактор 270 48
  B225L Пряма проба Кумбса 650 48
  3. ОЦІНКА ГЕМОСТАЗУ
  B215L Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT) 150 36
  B216L Антитромбін III (активність) (AT III) 870 672
  B221L Коагулограма на автоматичному аналізаторі (ПЧ, % за Квіком, МНВ, АЧТЧ, Фібриноген, ТЧ) 430 36
  B217L Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ) 190 36
  B218L Тромбіновий час (ТЧ) 150 36
  B219L Фактор фон Віллебранд 3300 672
  B220L Фібриноген 160 36
  B202L D-Димер 240 48
  B123L Протеїн S (активність) 3550 672
  B124L Протеїн С (активність) 3350 672
  4. БІОХІМІЧНІ ДОСЛІЖЕННЯ
  4.1. БІЛКИ ТА АМІНОКИСЛОТИ
  B130L Альфа -1-антитрипсин 810 672
  B131L Альфа -2 макроглобулін 990 672
  B132L Альбумін 115 36
  B133L Білок загальний (сироватка) 130 36
  B136L Церулоплазмін 265 168
  B275L Електрофорез білків 480 240
  B276L Електрофорез гемоглобіну для діагностики гемоглобінопатій 3100 672
  B466L Імунофіксація сечі (Каппа + Лямбда вільні ланцюги в сечі) 4100 696
  B467L Імунофіксація сироватки (IgG, IgM, IgA + Каппа + Лямбда вільні ланцюги 4300 696
  4.2. ФЕРМЕНТИ
  B138L Альфа-Амілаза  (сироватка) 140 36
  B140L Альфа-Амілаза панкреатична 160 48
  B142L Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 150 36
  B143 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 150 36
  B141L Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) 140 36
  B144L Креатинфосфокіназа (КФК загальна) 140 48
  B146L Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 140 48
  B147L Лужна фосфатаза (ЛФ) 140 36
  B148L Холінестераза 140 120
  B267L Глюкозо-6-фосфат-дегідрогеназа (Г6ФД) 1150 672
  4.3. ЛІПІДНИЙ ОБМІН
  B171L Аполіпопротеїн А-1 220 48
  B172L Аполіпопротеїн В 220 48
  B173L Ліпаза 160 48
  B174L Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) 140 36
  B175L Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) 150 36
  B176L Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) 150 36
  B177L Ліпопротеїн (а) 1150 672
  B178L Тригліцериди 150 36
  B179L Холестерин 140 36
  B277L Окислений холестерин ліпопротеїнів низької щільності (окЛПНЩ) 1600 672
  4.4. ПЕЧІНКОВІ ПРОБИ
  B150L Білірубін загальний 140 36
  B357L Тимолова проба 180 120
  K111L Комплекс №6 «Білірубін фракції» (білірубін загальний, прямий білірубін, непрямий білірубін) 240 36
  K017L Комплекс №7 «Печінкові проби»(АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фракційно, альбумін, білок загальний) 878 36
  K304L Комплекс №262 «Неінвазивний метод оцінки фіброзу печінки APRI» (АСТ, кількість тромбоцитів) 215 48
  K305L Комплекс №263 «Неінвазивний метод оцінки фіброзу печінки FIB-4» (АСТ, АЛТ, кількість тромбоцитів) 340 48
  4.5. НИРКОВІ ПРОБИ
  B151L Креатинін (сироватка) 150 60
  B153L Креатинін (добова сеча) 140 36
  B152L Креатинін (сеча) 140 36
  K020L Осмолярність сечі 390 48
  K048L Осмолярність крові (Натрій (сироватка)/Na; Калій (сироватка)/K; Сечовина; Білок загальний) 468 36
  B269L Проба Реберга (ШКФ, кліренс ендогенного креатиніну) 170 36
  B278L Швидкість клубочкової фільтрації (eGFR) 170 36
  B154L Сечова кислота (сироватка) 150 36
  B155L Сечова кислота (добова сеча) 150 48
  B156L Сечовина 150 36
  B271L Транспорт солей 480 48
  K021L Комплекс №8 «Ниркові проби» (креатинін, сечовина, сечова кислота) 380 60
  K019L Комплекс №9 «Розширені ниркові проби» (креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, натрій, калій, кальцій) 830 60
  B377L Азот сечовини 150 48
  4.6. ЕЛЕКТРОЛІТИ
  B167L Кальцій загальний (сироватка) / Ca 150 36
  B169L Кальцій іонізований (сироватка) / Ca 2+ ** 220 36
  B166L Магній (сироватка) / Mg 140 36
  B161L Фосфор (сироватка) / P 140 36
  HL111L електроліти крові Калій/K+, Натрій/Na+, Хлор/CI-, Кальцій іонізований/Ca2+ (сироватка крові) 540 24
  4.7. МІКРОЕЛЕМЕНТИ
  B249L Кадмій / Cd 1400 672
  B250L Мідь / Cu 1200 120
  B251L Ртуть / Hg 1600 672
  B252L Свинець / Pb 1550 672
  B253L Хром / Cr 1600 672
  B254L Цинк / Zn 500 48
  4.8. ВІТАМІНИ
  B181L Вітамін A 1050 672
  B182L Вітамін B1 1050 672
  B183L Вітамін B6 1050 672
  B184L Вітамін C 1300 672
  B185L Вітамін E 1050 672
  B055L Вітамін D (25-гідроксивітамін D, 25-(OH) D) 530 36
  HL105L Вітамін B2 (рибофлавін) 1050
  HL106L Вітамін B3 (нікотинова кислота) 1300
  HL107L 1,25-ОН вітаміну Д3 (дигидроксихолекальциферол) 720
  HL108L Вітамін Д (кальциферол) 860
  HL109L Біотин (вітамін Н) 1050
  HL110L Вітамін B5 (пантотенова кислота) 1050
  4.9. БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
  B139L Альфа-Амілаза  (сеча) 180 48
  B134L Білок загальний (сеча) 140 36
  B135L Білок загальний (добова сеча) 140 36
  B230L Кетони (сеча) 140 48
  B200L Мікроальбумінурія 240 120
  B168L Кальцій загальний (сеча) / Ca 140 48
  B170L Фосфор (сеча) / P 125 48
  4.10. БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ
  B238L Кальпротектин фекальний (кількісне визначення) 880 48
  B240L Лактоферин (кал, якісне визначення) 1190 48
  B239L Панкреатична еластаза (кал) 780 120
  F030L Ампліфікація 1q21.3-q22 (CKS1B) та/або делеція 1p32.2 (CDKN2C) (FISH) 4200 168
  4.11. ДІАГНОСТИКА АНЕМІЇ
  B137L Гаптоглобін 580 672
  B189L Еритропоетин 460 120
  B165L Залізо (сироватка) / Fe 150 48
  B187L Загальна залізозв’язуюча здібність сироватки (ЗЗЗС) (залізо, НЗЗС, ЗЗЗС) 250 48
  B188L Ненасичена залізозв’язуюча здібність сироватки (НЗЗС) 310 48
  B190L Трансферин 260 48
  B191L Феритин 290 48
  B193L Фолієва кислота (вітамін B9) 320 48
  B194L Ціанокобаламін (вітамін B12) 320 48
  B195L Оцінка насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, % насичення) 340 48
  4.12. ДІАГНОСТИКА СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
  B198L Гомоцистеїн 490 48
  B145L Креатинкіназа — МБ (КФК — МБ) 250 48
  B201L Тропонін I, кількісне визначення 290 48
  B204L Цистатін С 1310 672
  B197L NT-proBNP (натрійуретичного гормону В типу N-кінцевий поліпептид) 1240 48
  B248L Дігоксин 1500 60
  HL101L Тропонін T (hs) (діагностика інфаркту) 585 2
  HL102L СС 1kt Кардіо-комбітест 980 2
  HL103L NT-proBNP 1kt NT-pro BNP 900 2
  HL104L H-FABP 1kt H-FABP 630 2
  4.13. ДІАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗУ
  B056L Бета-Cross Laps (β-ctx) 1450 48
  B058L Остаза (кістково-лужна фосфатаза) 1600 672
  B057L Остеокальцин 430 36
  B033L Паратгормон (ПТГ) 260 48
  5. ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  5.1. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ
  B052L Андростендіола глюкуронід (3-альфа-Діол) 780 120
  B034L Андростендіон 410 48
  B035L Антимюллерів гормон (АМГ) 590 36
  B054L Антиспермальні антитіла 350 48
  B036L Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ) 360 48
  B053L Дегідроепіандростерон-сульфат, ДГEА-С 380 48
  B037L Дигідротестостерон (ДГТ) 410 120
  B038L Естрадіол (E2) 250 36
  B039L Естрон (E1) 1100 120
  B040L Інгібін B 640 360
  B049L Індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон, СЗГ, Індекс) 440 48
  B041L Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 270 36
  B042L Фракції пролактину 570 48
  B043L Прогестерон 260 36
  B044L Пролактин (ПРЛ) 270 36
  B045L Пролактин мономерний (пост.-ПЕГ) 270 48
  B047L Тестостерон вільний (сироватка) 310 36
  B048L Тестостерон загальний (сироватка) 270 36
  B046L Тестостерон загальний (слина) 860 120
  B050L Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 250 36
  B463L Профіль гормональний жіночий по слині (Естрадіол, прогестерон) 3141 672
  B464L Профіль гормональний жіночий по слині (естрадіол, тестостерон, прогестерон, DHEA) 6235 672
  5.2. ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
  B001L Альфа-фетопротеїн (АФП) 290 48
  B092L Естріол вільний (E3; Естріол некон’югований) 250 48
  B093L Плацентарний лактоген 420 120
  B094L Плацентарний фактор росту (PLGF), маркер прееклампсії 990 240
  B091L β-ХГЛ вільний (хоріонічний гонадотропін вільн., пренатальна діагностика) (8 тиж. + 0 дн. — 13 тиж. + 6 дн.) 260 48
  B003L β-Хоріонічний гонадотропін загальний (β-ХГЛ заг.) 270 36
  B090L PAPP-A (Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю), 8 тиж.+ 0 дн. — 13 тиж.+ 6 дн. 280 48
  5.3. ПРЕНАТАЛЬНИЙ СКРИНІНГ
  K060L Комплекс №23 «Пренатальний скринінг I триместру, без розрахунку ризиків, (Roche)»: 11 тиж. + 0 дн. — 13 тиж. + 6 дн. (PAPP-A, β-ХГЛ вільний) 780 48
  K061L Комплекс №24 «Пренатальний скринінг I триместру з розрахунком ризиків у програмі Астрая» (PAPP-A, β-ХГЛ вільний, розрахунок) 970 120
  K181L Комплекс №129 «Потрійний тест ІІ триместру (АФП, ХГЛ, вільний естріол) з УЗ-маркерами та з розрахунком ризиків» 740 120
  K063L Комплекс №26 «Пренатальний скринінг II триместру» (Альфа-фетопротеїн, β-ХГЛ загальн., естріол вільн.) 690 48
  M317L Визначення каріотипу плода (амніотичні клітини) 3100 456
  M318L Визначення трисомій у плода, амніоцити (FISH-метод, 13, 18, 21, X, Y) 3600 144
  M319L Визначення мікроделеції 22q11.2/22q13.3 (с-м ДіДжорджи / с-м Фелан-МакДермід) методом FISH 2300 384
  M320L Визначення мікроделеції 15q11.2/15qter (SNRPN, с-м Прадер-Віллі/Ангельман) методом FISH 2300 384
  M321L Визначення мікроделеції 15q11.2/15qter (UBE3A, Ангельман) методом FISH 2300 384
  M322L Визначення мікроделеції 4р16.3/4qter (с-м Вольфа-Хіршхорна) методом FISH 2300 384
  M323L Визначення мікроделеції 5р15/5q35 (с-м котячого крику/Сотос 1) методом FISH 2300 384
  M324L Визначення мікроделеції 1р36/1qter методом FISH 2300 384
  M325L Визначення мікроделеції 17р13.3/17р11.2 (с-м Сміта-Магеніса/с-м Мілера-Діккера) методом FISH 2300 384
  M326L Визначення мікроделеції 7р21.1/7q11.23 (синдром Вільямса / Сетре-Чотзена) методом FISH 2300 384
  M327L Визначення гену SRY методом FISH 2300 384
  5.4. НЕІНВАЗІВНИЙ ПРЕНАТАЛЬНИЙ СКРИНІНГ
  M039L PANORAMA, NIPT, для одноплідної вагітності (анеуплоідія 21, 18, 13, XY, триплоідія, феномен зникаючого близнюка) 14500 312
  M040L PANORAMA, NIPT, для багатоплідної вагітності (анеуплоідія 21, 18, 13, XY+ визначення зиготності для дихоріальної двійні) 14500 312
  M041L PANORAMA, NIPT, для одноплідної сурогатної вагітності або одноплідної вагітності з донороської яйцеклітини (анеуплоідія 21, 18, 13, XY) 14500 312
  M042L PANORAMA, NIPT, для одноплідної вагітності (анеуплоідія 21, 18, 13, XY, триплоідія, феномен зникаючого близнюка + синдром Ді Джорджі (del22q 11.2) 15500 312
  M043L PANORAMA, NIPT, для монохоріальної двійні (анеуплоідія 21, 18, 13, XY, триплоідія, феномен зникаючого близнюка + синдром Ді Джорджі (del22q 11.2) 18500 312
  M049L PANORAMA, NIPT, (для одноплідної вагітності (анеуплоїдія 21, 18, 13, XY, триплоїдія, феномен зникаючого близнюка + 5 мікроделецій) 18500 312
  5.5. ФУНКЦІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
  B026L Антитіла до пероксидази щитоподібної залози (АТПО) 270 36
  B027L Антитіла IgG до рецепторів тиреотропного гормону (АТрТТГ) 470 36
  B029L Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) 270 48
  B028L Тиреоглобулін (ТГ) 270 48
  B030L Тиреотропний гормон (ТТГ) 230 36
  B460L Тиреотропний гормон (ТТГ) біотиннезалежний 240 48
  B031L Тироксин вільний (T4 вільний) 230 36
  B032L Трийодтиронін вільний (T3 вільний) 230 36
  B255L Трийодтиронін (Т3 загальний) 230 48
  B282L Реверсивний Т3 2300 672
  B256L Тироксин (Т4 загальний) 230 48
  B025L Кальцитонін 420 48
  5.6. ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРНИКОВА СИСТЕМА
  B060L Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 380 48
  B061L Альдостерон 450 60
  B069L Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС) (альдостерон, ренін, індекс) 1400 60
  B070L Інсуліноподібний фактор росту — 1 (Соматомедин — С) / ІGF-1) 340 48
  B071L Білок-3, що зв’язує інсуліноподібний фактор росту (IGF-BP3) 340 48
  B063L Кортизол (сеча) 360 120
  B064L Кортизол (сироватка) 340 36
  B065L Кортизол (слина) 420 48
  B062L Ренін активний 720 48
  B059L Соматотропний гормон СТГ 260 48
  B051L 17-оксипрогестерон (17-OHП) 260 36
  B066L Ангіотензинперетворюючий фермент (АПФ) 1250 672
  B067L Антидіуретичний гормон / копептин (АДГ) 2200 672
  B072L Мелатонін (сироватка) 3200 672
  B068L Метанефрини, норметанефрини (плазма) 3900 672
  B283L Метанефрини загальні, у добовій сечі 940 240
  B022L Серотонін 3500 672
  B284L Серотонін в сечі 2600 672
  5.7. ПОРУШЕННЯ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ
  B074L Адипонектин 2000 168
  B186L Антитіла до глутаматдекарбоксилази 680 48
  B086L Антитіла IgG до острівцевого апарату підшлункової залози (ІСА) 1800 672
  B083L Антитіла IgG до інсуліну 1100 60
  B084L Антитіла до інсулінових рецепторів 2500 672
  B075L Глікований гемоглобін (HBA1c) 270 48
  B077L Глюкоза (сироватка) 180 36
  B078L Глюкозо-толерантний тест 270 36
  B459L Глюкозо-толерантний тест (триразове визначення) 310 36
  B081L Інсулін 260 36
  B082L Індекс HOMA (глюкоза, інсулін, індекс) 360 36
  B085L Лептин 560 120
  B087L Проінсулін 870 48
  B080L С-пептид 270 36
  B089L Фруктозамін 340 360
  6. ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ
  B001L Альфа-фетопротеїн (АФП) 290 48
  B004L Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 490 48
  B023L Гастрин 510 120
  B017L Індекс вільного простат-специфічного антигену (ПСА вільний, ПСА загальний, індекс) 420 48
  B014L Індекс ROMA (СА 125, НЕ-4, Індекс) 760 48
  B005L Нейрон-специфічна енолаза 570 48
  B006L Онкомаркер Cyfra СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19) 480 48
  B002L Онкомаркер β2-мікроглобулін 360 48
  B008L Онкомаркер білок S-100 780 48
  B009L Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 280 48
  B010L Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) 280 48
  B011L Онкомаркер ШКТ (СА 242) 450 48
  B012L Онкомаркер шлунка (СА 72-4) 450 48
  B013L Онкомаркер яєчників (СА 125) 280 48
  B007L Онкомаркер яєчників ранній (HE4) 520 48
  B015L Простатична кисла фосфатаза (РАР) 350 48
  B016L Простат-специфічний антиген загальний, ПСА 280 48
  B018L Раково-ембріональний антиген (РЕА) 290 48
  B019L Тканинний поліпептидний антиген (фрагменти цитокератину 8,18,19) 1890 672
  B024L Тимідинкіназа 1550 672
  B021L Хромогранін А 1680 672
  B286L Онкомаркер прогастрін-релізінг пептид / ProGRP (дрібноклітинний рак легень) 1550 672
  B287L Білок Бен — Джонса (сеча) 940 240
  7. ІМУНОЛОГІЯ ТА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЯ
  7.1. МАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ
  B206L Прокальцитонін (PCT) 950 36
  B205L C-реактивний білок (СРБ) 150 36
  B203L C-реактивний білок високочутливий (СРБ) 320 48
  B358L Серомукоїди 180 120
  B272L Лактат крові 290 48
  7.2. ЦИТОКІНИ
  B117L Інтерлейкін-6 (ІЛ-6, IL-6) 1060 48
  B288L Інтерлейкін-2 рецептор 2500 672
  B020L Фактор некрозу пухлини (α-тумор-некротичний фактор, ФНП, α-ТNF) 1640 672
  B095L Комплемент (С3 компонент) 400 48
  B096L Комплемент (С4 компонент) 400 48
  7.3. ГУМОРАЛЬНИЙ ІМУНІТЕТ
  B097L IgA (сироватка) 240 120
  B098L IgA (слина) 780 360
  B100L IgG (сироватка) 240 48
  B101L IgМ (сироватка) 240 48
  B289L Вільні каппа- і лямбда-ланцюги імуноглобулінів (сироватка), IgG 2900 672
  B348L Антитіла до мікросом печінки та нирок 1250 672
  B349L Антитіла до розчинного антигену печінки 1250 672
  B350L Антимітохондріальні антитіла 1400 672
  B351L Антитіла до мієлопероксидази 1280 672
  B352L Антитіла до цитозольного печінкового антигену 900 360
  B390L Циркулюючі імунокомплекси C3d 660 120
  B391L Циркулюючі імунокомплекси C1q, 3 660 120
  B392L Циркулюючі імунокомплекси C1q+C3d 1300 120
  7.4. СУБПОПУЛЯЦІЇ ЛІМФОЦИТІВ
  L009L Імуноцитологічне дослідження субпопуляцій лімфоцитів периферичної крові (венозна кров на ЄДТА) 1300 96
  L016L Оцінка Т-клітинної ланки імунітету 570 96
  7.5. ТРАНСПЛАНТОЛОГІЯ
  L012L Крос-матч тестування методом проточної цитометрії (1 пара) 2100 72
  L013L Крос-матч тестування методом проточної цитометрії (3 пари) 2900 72
  B243L Такролімус 1500 36
  B244L Циклоспорин 1500 36
  M038L HLA типування I (А, В, С) та II (DRB1, DQB1) класів низької роздільної здатності (LR), ПЛР 17900 168
  M059L HLA типування I (А, В, С) та II (DRB1, DQB1) класів низької роздільної здатності (LR), ПЛР DUO (для пари донор-реципієнт) 33000 168
  M060L HLA типування I (А, В, С) та II (DRB1, DQB1) класів низької роздільної здатності (LR), ПЛР TRIO (2 донора + реципієнт) 51000 168
  M061L HLA типування I (А, В, С) та II (DRB1, DQB1) класів низької роздільної здатності (LR), ПЛР QUATRO (3 донора + реципієнт) 63000 168
  8. АУТОІМУННІ ТА АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
  8.1. АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
  B102L Катіонний протеїн еозинофілів 430 48
  B099L IgЕ загальний (сироватка) 270 48
  B265L ALEX2 – алерготест (Загальний IgE + специфічні IgE до 295 алергенів) 4800 120
  B266L FOX – алерготест (Food Xplorer, специфічні IgG до 286 алергенів продуктів харчування) 5400 120
  B293L Гістамін 2400 672
  B294L Фадіатоп (ImmunoCAP) — скринінг чутливості до інгаляційних алергенів 1300 672
  B295L Триптаза 960 672
  B296L Діаміноксидаза (ДАО) 1850 672
  B299L Амброзія звичайна, карликова, алерген, IgE 290 120
  B300L Апельсин, алерген, IgE 290 120
  B301L Арахіс, алерген, IgE 290 120
  B302L Банан, алерген, IgE 290 120
  B303L Глютен, алерген, IgE 290 120
  B304L Яловичина, алерген, IgE 290 120
  B305L Какао, алерген, IgE 290 120
  B306L Картопля, алерген, IgE 290 120
  B307L Кліщ Dermatophagoides farinae, алерген, IgE 290 120
  B308L Кліщ Dermatophagoides pteronyssinus, алерген, IgE 290 120
  B309L Полуниця, алерген, IgE 290 120
  B310L Казеїн, алерген, IgE 290 120
  B311L Молоко коров’яче, алерген, IgE 290 120
  B313L Кішка (епітелій), алерген, IgE 290 120
  B314L Креветки, алерген, IgE 290 120
  B316L Курка (м’ясо), алерген, IgE 290 120
  B317L Курка (перо), алерген, IgE 290 120
  B318L Лосось, алерген, IgE 290 120
  B319L Мед, алерген, IgE 290 120
  B320L Морква, алерген, IgE 290 120
  B321L Морська свинка (епітелій), алерген, IgE 290 120
  B322L Вівсяна мука, алерген, IgE 290 120
  B323L Кульбаба, алерген, IgE 290 120
  B324L Полин, алерген, IgE 290 120
  B325L Папуга, алерген, IgE 290 120
  B326L Пшеничне борошно, алерген, IgE 290 120
  B327L Пилюка домашня, алерген, IgE 290 120
  B328L Мука житня, алерген, IgE 290 120
  B329L Рис, алерген, IgE 290 120
  B330L Свинина, алерген, IgE 290 120
  B331L Оселедець, алерген, IgE 290 120
  B332L Скумбрія, алерген, IgE 290 120
  B333L Собака (епітелій), алерген, IgE 290 120
  B334L Соєві боби, алерген, IgE 290 120
  B336L Тарган рудий (прусак), алерген, IgE 290 120
  B337L Томат, алерген, IgE 290 120
  B338L Тополя, алерген, IgE 290 120
  B339L Тріска, алерген, IgE 290 120
  B340L Хом’як, алерген, IgE 290 120
  B342L Яблуко, алерген, IgE 290 120
  B343L Яєчний білок, алерген, IgE 290 120
  B344L Яєчний жовток, алерген, IgE 290 120
  B345L Ячмінна мука, алерген, IgE 290 120
  B381L Ультракаїн (артикаїн) специфічні IgE 630 120
  B382L Лідокаїн специфічні IgE 630 120
  B383L Новокаїн специфічні IgE 630 120
  B384L Мепівакаїн специфічні IgE 630 120
  B297L Алергічна панель «Анестетики» (ультракаїн (артикаїн), лідокаїн, новокаїн, мепівакаїн), IgE 2250 120
  B103L Алергопанель (пилок дерев), антитіла IgE 1450 72
  B104L Алергопанель інгаляційна, антитіла IgE 1450 72
  B105L Алергопанель харчова, антитіла IgE 1450 72
  B398L Визначення рівня специфічних Ig E до екстракту алергенів пилку берези 340 120
  B399L Визначення рівня специфічних Ig E до екстракту алергенів пилку тимофіїки 340 120
  B400L Визначення рівня специфічних Ig E до екстракту алергенів плісняви Alternaria alternata 340 120
  B401L Визначення специфічних Ig E до суміші алергенів плісняви (mx2, ImmunoCAP) 1200 672
  B402L Визначення специфічних Ig E до суміші харчових алергенів (fx5, ImmunoCAP) 1200 672
  B403L Визначення рівня специфічних Ig E до головних алергенів пилку амброзії (Ig E до n Amb a 1) 1200 672
  B404L Визначення рівня специфічних Ig E до головних алергенів пилку полину (Ig E до n Art v 1), 1200 672
  B405L Визначення рівня специфічних Ig E до головних алергенів пилку полину (Ig E до n Art v 3) 1200 672
  B406L Визначення рівня специфічних Ig E до екстракту алергенів пилку полину (ImmunoCAP) 1200 672
  B407L Визначення рівня специфічних Ig E до екстракту алергенів пилку амброзії (ImmunoCAP) 1200 672
  B408L Визначення рівня специфічних Ig E до екстракту алергенів пилку берези (ImmunoCAP) 1200 672
  B409L Алергомікрочип діагностика ISAC (112 алергокомпонентів) 24300 672
  B410L Визначення рівня специфічних Ig E до екстракту алергенів пилку тимофіїки (ImmunoCAP ) 1700 672
  B411L Визначення рівня специфічних Ig E до екстракту алергенів епітелію собаки (ImmunoCAP) 1200 672
  B412L Визначення рівня специфічних Ig E до екстракту алергенів епітелію та лупи кішки (ImmunoCAP) 1200 672
  B413L Визначення рівня специфічних Ig E до екстракту алергенів таргана (ImmunoCAP) 1200 672
  B414L Визначення рівня специфічних Ig E до головних алергенів пилку берези (Ig E до r Bet v 1) 1200 672
  B415L Визначення рівня специфічних Ig E до головних алергенів пилку тимофіївки (Ig E до r Phl p 1 r Phl p 5) 1200 672
  B416L Визначення рівня специфічних Ig E до мінорних алергенів пилку берези (Ig E до r Bet v 2, r Bet v 4) / t221-rec. rBet v2, rBet v4, from Birch \ N 1700 672
  B417L Визначення рівня специфічних Ig E до мінорних алергенів трав (Ig E до r Phl p 7 r Phl p 12) 1700 672
  B418L Визначення рівня специфічних Ig E до алергокомпоненту тимофіївки (Ig E до r Phl p 4) 1200 672
  B419L Визначення рівня специфічних Ig E до головних алергенів кліщів побутового пилу D.pteronyssinus (Ig E до n Der p 1) 1200 672
  B420L Визначення рівня специфічних Ig E до головних алергенів кліщів побутового пилу D.pteronyssinus (Ig E до n Der p 2) 1200 672
  B421L Визначення рівня специфічних Ig E до мінорних алергенів кліщів побутового пилу D.pteronyssinus (Ig E до n Der p 10) 1200 672
  B422L Визначення рівня специфічних Ig E до екстракту алергенів кліща побутового пилу D.pteronyssinus (екстракт, ImmunoCAP) 1200 672
  B423L Визначення рівня специфічних Ig E до екстракту алергенів кліща побутового пилу D.farinae (екстракт, ImmunoCAP) 1200 672
  B424L Визначення рівня специфічних Ig E до екстракту алергенів Alternaria alternata (екстракт, ImmunoCAP) 1200 672
  B425L Визначення рівня специфічних Ig E до екстракту алергенів Aspergillus fumigatus (екстракт, ImmunoCAP) 500 672
  B426L Визначення рівня специфічних Ig E до екстракту алергенів Candida albicans (екстракт, ImmunoCAP) 1200 672
  B427L Визначення рівня специфічних Ig E до головних алергенів кішки (Ig E до n Fel d 1) 1200 672
  B430L Визначення рівня специфічних Ig E до стафілококового ентеротоксину С m223-Staphylococcus aureus Toxin C 1200 672
  B431L Визначення рівня специфічних Ig E до стафілококового ентеротоксину TSST / m226-Toxic Shock Syndrome (TSS) 1200 672
  B432L Визначення рівня специфічних Ig E до екстракту алергенів отрути бджоли / i1-Honey bee 1200 672
  B433L Визначення рівня специфічних Ig E до екстракту алергенів отрути оси звичайної / i3-Common wasp (Yellow jacket) 1200 672
  B434L Визначення рівня специфічних Ig E до карбогідратних детермінант CCD (MUXF3) / o214-Cross-reactive carbohydrate determinants 1200 672
  B435L Визначення рівня специфічних Ig E до екстракту алергенів латексу 1200 672
  B436L Визначення рівня специфічних Ig E до екстракту алергенів молока коров’ячого 1200 672
  B437L Визначення рівня специфічних Ig E до екстракту алергенів жовтка яєчного 1200 672
  B438L Визначення рівня специфічних Ig E до екстракту алергенів білка яєчного 1200 672
  B439L Визначення рівня специфічних Ig E до екстракту алергенів пшениці (борошно) 1200 672
  B440L Визначення рівня специфічних Ig E до екстракту алергенів тріски 1200 672
  B441L Визначення рівня специфічних Ig E до екстракту алергенів креветки 1200 672
  B442L Визначення рівня специфічних Ig E до b-лактоглобуліну 1200 672
  B443L Визначення рівня специфічних Іg E до казеїну 1200 672
  B444L Визначення рівня специфічних Ig E до ɑ-лактальбуміну 1200 672
  B445L Визначення рівня специфічних Ig E до бичачого сироваткового альбуміну 1200 672
  B446L Визначення рівня специфічних Ig E до овомукоїду (n Gal d 1) 1200 672
  B447L Визначення рівня специфічних Ig E до парвальбуміну (r Gad c 1) 1200 672
  B448L Визначення рівня специфічних Ig E до ω-5 гліадину (r Tri a 19) 1200 672
  B449L Визначення рівня специфічних Ig E до LTP білка лісового горіха (r Cor a 8) 1200 672
  B450L Визначення рівня специфічних Ig E до бичачого тіреоглобуліну (alpha-Gal) 650 672
  B451L Визначення рівня специфічних Ig E до LTP білка персика (r Pru p 3) 1200 672
  B452L Визначення рівня специфічних Ig E до алергокомпоненту арахісу (r Ara h 1) 1200 672
  B453L Визначення рівня специфічних Ig E до алергокомпоненту арахісу (r Ara h 2) 1200 672
  B454L Визначення рівня специфічних Ig E до алергокомпоненту арахісу (r Ara h 3) 1200 672
  B455L Визначення рівня специфічних Ig E до алергокомпоненту арахісу (r Ara h 9) 1200 672
  B456L Алергопанель «Скринінг цілорічних алергенів» (Ig E до екстракту алергенів кліща побутового пилу D.pteronyssinus + Ig E до екстракту алергенів кліща побутового пилу D.farinae + Ig E до екстракту алергенів плісняви Alternaria alternata + Ig E до екстракту алергенів собаки (епітелій) + Ig E до екстракту алергенів кішки (епітелій)) 1500 168
  B457L Алергопанель «Скринінг пилкових алергенів» (Ig E до екстракту алергенів пилку берези + Ig E до екстракту алергенів пилку тимофіївки + Ig E до екстракту алергенів пилку полину + Ig E до екстракту пилку амброзії) 1300 168
  B458L Алергопанель «Харчові алергени» (Ig E до екстракту алергенів яєчного жовтка + Ig E до екстракту алергенів яєчного білка + Ig E до екстракту алергенів коров’ячего молока + Ig E до екстракту алергенів тріски + Ig E до екстракту алергенів соєвих бобів + Ig E до екстракту алергенів креветки + Ig E до екстракту алергенів арахісу +Ig E до екстракту алергенів пшеничної муки) 1850 168
  8.2. ДІАГНОСТИКА ЦЕЛІАКІЇ
  B106L Гліадин, антитіла IgA 430 120
  B107L Гліадин, антитіла IgG 430 120
  B110L Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgA 550 120
  B111L Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgG 550 120
  B108L Дезаміновані пептиди гліадину, антитіла IgA 1050 168
  B109L Дезаміновані пептиди гліадину, антитіла IgG 1050 168
  K110L Комплекс №40 «Целіакія» (IgA (сироватка), тканинна трансглутаміназа, антитіла IgA ; Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgG) 1150 120
  8.3. СИСТЕМНІ ЗАХВОРЮВАННЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ
  B127L Антинуклеарні антитіла ANA-скринінг: RNP/SM;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1 Ds-DNA, mitochondria (PDC) 1300 120
  B128L Антинуклеарні антитіла екстраговані ENA-скринінг 1450 360
  B129L Антитіла до нативної ДНК (ADNA II) 1300 120
  B273L Антитіла до основного білку мієліну IgG, IgM 9800 672
  B346L Аутоімунна панель STD-X (Ro/SS-A 52, La/ss-B, CENP-B, Scl-70, dsDNA, Jo-1, MPO, PR3, AMA M2, LC 1, LKM 1, PM/Scl 100, SRP 54, Sp 100 gp 210, Ku, Sm U1-sn RNP) кількісне визначення показників, метод Western Blot 1600 240
  B462L Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла 1790 720
  B469L Антитіла до ацетилхолінового рецептору 1750 528
  8.4. РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ
  B210L Ревматоїдний фактор (РФ) 160 36
  B113L Циклічний цитруліновий пептид (A-CCP), антитіла IgG 510 48
  B114L Цитрульований віментин (MCV), антитіла IgG 640 168
  B209L Антистрептолізин-О (АСЛ-О) 160 36
  8.5. ДІАГНОСТИКА АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ
  B120L Вовчаковий антикоагулянт 480 120
  B121L Кардіоліпін, антитіла IgG 540 168
  B122L Кардіоліпін, антитіла IgM 540 168
  B125L Фосфоліпіди, антитіла IgG 590 168
  B126L Фосфоліпіди, антитіла IgM 590 168
  B118L β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG 590 168
  B119L β-2-глікопротеїд I, антитіла IgM 590 168
  9. ДОСЛІДЖЕННЯ НА ІНФЕКЦІЇ
  HL084L Діагностика мультиінфекцій (HIV 1/2, гепатит С, гепатит В, сифіліс), скринінг 1100 48
  9.1. КОРОНАВІРУС SARS-CoV-2 (COVID-19)
  P122L ПЛР. SARS-CoV-2 (коронавірус, COVID-19), якісне визначення (назоорофарингеальний зішкріб) 500 48
  P141L ПЛР. SARS-CoV-2 (11 штамів) (коронавірус, COVID-19), якісне визначення штамів (назоорофарингеальний зішкріб) 1300 72
  P136L ПЛР. Респіраторні вірусні інфекції (SARS-CoV-2 (коронавірус, COVID-19), вірус грипу тип А/B , респіраторно-синцитіальний вірус (RSV)), якісне визначення видів (назоорофарингеальний зішкріб) 1450 72
  P137L ПЛР. Гострі респіраторні вірусні інфекції (вірус грипу тип А/B, респіраторно-синцитіальний вірус (RSV), метапневмовірус людини, аденовірус, риновірус, вірус парагрипу), якісне визначення видів (назоорофарингеальний зішкріб) 1450 72
  P121L Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антиген (назофарінгеальний зішкріб) 250 0,3
  S123L Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgA 500 120
  S116L Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG 500 36
  S117L Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM 500 36
  S132L Кількісне визначення антитіл IgG до рецептор-зв’язуючої частини шиповидного S-білку (S-RBD) SARS-COV-2 300 48
  S138L Кількісне визначення нейтралізуючих антитіл SARS-COV-2 300 48
  9.2. КАШЛЮК (Bordetella pertussis)
  S099L Кашлюк (Bordetella pertussis), IgG 490 120
  S100L Кашлюк (Bordetella pertussis), IgM 490 120
  P101L ПЛР. Bordetella species (B. pertussis та B. parapertussis) (кашлюк), якісне визначення видів (зішкріб р/г, змиви з бронхів) 690 96
  9.3. ДИФТЕРІЯ (CoryneBacterium diphtheriae)
  S084L Дифтерія (CoryneBacterium diphtheriae), анатоксин, антитіла IgG 690 120
  9.4. ПАРВОВІРУС (Parvovirus B19)
  S114L Парвовірус (Parvovirus B19), IgG 580 120
  S115L Парвовірус (Parvovirus B19), IgM 580 120
  P047L ПЛР. Parvovirus B19 (парвовірус), кількісне визначення (плазма, кров, зішкріб з р/г, ліквор, слина) 660 96
  9.5. ХЛАМІДІОЗ (Chlamydia pneumoniae)
  S106L Хламідіоз (Chlamydia pneumoniae), IgA 390 120
  S107L Хламідіоз (Chlamydia pneumoniae), IgG 390 120
  S108L Хламідіоз (Chlamydia pneumoniae), IgM 390 120
  P109L ПЛР. Chlamydophila pneumoniae (Chlamydia pneumoniae, пневмонія), якісне визначення (мокротиння, плевральна рідина, змиви з бронхів, зішкріб р/г) 710 96
  9.6. МІКОПЛАЗМОЗ (Mycoplasma pneumoniae)
  S110L Мікоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae), IgA 420 120
  S111L Мікоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae), IgG 370 120
  S112L Мікоплазмоз (Mycoplasma pneumoniae), IgM 370 120
  P113L ПЛР. Mycoplasma pneumoniae (пневмонія), якісне визначення (мокротиння, плевральна рідина, змиви з бронхів, зішкріб р/г) 560 96
  9.7. ГЕПАТИТИ
  S012L Вірус гепатиту А (HAV), IgМ 340 60
  S014L Вірус гепатиту А (HAV), антитіла сумарні 340 48
  P003L ПЛР. Вірус гепатиту А (HAV), якісне визначення (кров, плазма) 470 96
  S004L Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, IgM 340 48
  S005L Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні 370 36
  S006L Вірус гепатиту B (HBV), HBeAg 410 48
  S007L Вірус гепатиту B (HBV), anti HBe, антитіла сумарні 360 48
  S008L Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg 360 36
  S009L Вірус гепатиту B (HBV), anti HBs, антитіла сумарні 720 48
  S010L Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, кількісне визначення 410 120
  P011L ПЛР. Вірус гепатиту B (HBV), якісне визначення (кров, плазма) 790 96
  P012L ПЛР. Вірус гепатиту B (HBV), кількісне визначення (кров, плазма) 970 96
  K107L Комплекс №45 «Скринінг на гепатити В» (Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg) 670 120
  S013L Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні 410 36
  P014L ПЛР. Вірус гепатиту C (HCV), якісне визначення (кров, плазма) 790 96
  P015L ПЛР. Вірус гепатиту C (HCV), кількісне визначення (кров, плазма) 1050 96
  S152L Гепатит С (HCV), антитіла (Immunoblot) 1950 672
  S017L Вірус гепатиту D (HDV), антитіла сумарні 350 120
  P018L ПЛР. Вірус гепатиту D (HDV), якісне визначення (кров, плазма) 540 96
  P019L ПЛР. Вірус гепатиту G (HGV, GBV-C, Pegivirus A), якісне визначення (кров, плазма) 540 96
  9.8. ТУБЕРКУЛЬОЗ
  S175L Квантифероновий тест (діагностика туберкульозу) 2450 240
  P151L ПЛР. Mycobacterium tuberculosis (туберкульоз), якісне визначення (кров, плазма, ліквор) 790 96
  9.9. ЦИТОМЕГАЛОВІРУС (CMV)
  S020L Цитомегаловірус (CMV), авідність IgG 620 168
  S021L Цитомегаловірус (CMV), IgG 310 36
  S022L Цитомегаловірус (CMV), IgМ 310 36
  P023L ПЛР. Цитомегаловірус (вірус герпесу 5 типу, CMV, HHV-5), якісне визначення (кров, плазма, ліквор, у/г зішкріб, слина, секрет простати) 920 96
  P024L ПЛР. Цитомегаловірус (вірус герпесу 5 типу, CMV, HHV-5), кількісне визначення (кров, плазма, ліквор, у/г зішкріб, слина, секрет простати) 960 96
  9.10. ГЕРПЕТИЧНА ІНФЕКЦІЯ
  S025L Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, IgG 290 48
  S026L Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, IgM 290 36
  S153L Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, IgG 330 120
  S154L Вірус герпесу 6 типу (HHV6), IgM, IgG 3300 672
  P027L ПЛР. Вірус простого герпесу 1 та 2 типу (HSV 1/2), якісне визначення типів (кров, плазма, ліквор, у/г зішкріб, слина, секрет простати) 520 96
  S028L Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), IgG 290 120
  S029L Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), IgM 290 120
  P030L ПЛР. Вірус Varicella-zoster (вірус герпесу 3 типу, VZV, вітряна віспа), якісне визначення (кров, плазма, ліквор, слина, вміст папули) 740 96
  S031L Вірус герпесу 6 типу (HHV 6), антитіла IgG 290 120
  P193L ПЛР. Вірус герпесу 6 та 7 типу (HHV 6/7), якісне визначення з диференціюванням (кров, плазма, ліквор, слина) 1350 96
  9.11. КРАСНУХА (RuBella virus)
  S044L Вірус краснухи (Rubella virus), авідність IgG 460 144
  S045L Вірус краснухи (RuBella virus), антитіла IgG 280 36
  S046L Вірус краснухи (RuBella virus), антитіла IgМ 280 36
  9.12. ІНФЕКЦІЯ ВІРУС ЕПШТЕЙНА-БАРР
  S033L Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген), авідність антитіл IgG 420 192
  S034L Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG 300 48
  S035L Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgM 360 48
  S036L Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG 300 48
  S037L Вірус Епштейна-Барр (ранні антигени, ЕА), антитіла IgG \ N 300 144
  P038L ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (вірус герпесу 4 типу, EBV, HHV-4), якісне визначення (кров, плазма, ліквор, слина) 800 96
  P039L ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (вірус герпесу 4 типу, EBV, HHV-4), кількісне визначення (кров, плазма, ліквор, слина) 960 96
  9.13. ВІРУС ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ (ВПЛ)
  P140L ПЛР. Вірус папіломи людини (14 типів ВКР) (Cobas HPV тест затверджений FDA) 720 144
  P077L ПЛР. Вірус папіломи людини (28 типів ВКР та НКР), генотипування, якісне визначення (у/г зішкріб, зішкріб з інших слизових оболонок)) 980 144
  P078L ПЛР. Вірус папіломи людини (28 типів ВКР та НКР), генотипування, якісне визначення (гістологічний матеріал) 1080 144
  9.14. ХЛАМІДІОЗ (Chlamydia trachomatis)
  S049L Хламідіоз (Chlamydia trachomatis), IgA 400 120
  S050L Хламідіоз (Chlamydia trachomatis), IgG 290 120
  S051L Хламідіоз (Chlamydia trachomatis), IgM 290 120
  P052L ПЛР. Chlamydia trachomatis (хламідіоз), якісне визначення (у/г зішкріб, секрет простати) 490 96
  9.15. МІКОПЛАЗМОЗ (Mycoplasma hominis)
  S053L Мікоплазмоз (Mycoplasma hominis), IgA 310 120
  S054L Мікоплазмоз (Mycoplasma hominis), IgG 310 120
  P058L ПЛР. Mycoplasma hominis (мікоплазмоз), якісне визначення (у/г зішкріб, секрет простати) 690 96
  P057L ПЛР. Mycoplasma genitalium (мікоплазмоз), якісне визначення (у/г зішкріб, секрет простати) 640 96
  P178L ПЛР. Mycoplasma species (мікоплазмоз), якісне визначення (у/г зішкріб, секрет простати) 710 96
  9.16. КАНДИДОЗ (Candida alBicans)
  P067L ПЛР. Candida albicans (кандидоз), якісне визначення (у/г зішкріб, секрет простати) 640 96
  P074L ПЛР. Candida species (C. albicans, C. krusei, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. dubliniensis, C. lusitaniae) (кандидоз), якісне визначення видів (у/г зішкріб, секрет простати) 750 96
  S064L Кандідоз (Candida albicans), антитіла IgA 320 120
  S065L Кандідоз (Candida albicans), антитіла IgG 270 120
  S066L Кандідоз (Candida albicans), антитіла IgM 270 120
  9.17. СИФІЛІС (Treponema pallidum)
  S061L Сифіліс (Treponema pallidum), антитіла сумарні 360 36
  S062L Сифіліс (реагінові антитіла — RPR, в розведенні) 240 36
  P063L ПЛР. Treponema pallidum (сифіліс), якісне визначення (у/г зішкріб, секрет простати) 640 96
  S197L Treponema pallidum, антитіла IgМ методом Western Blot (білки ТрN47, ТрN17, ТрN15, tmpA) 770 168
  S198L Treponema pallidum, антитіла IgG методом Western Blot 770 168
  9.18. ВІРУС ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ (HIV)
  S125L Вірус імунодефіциту людини (HIV), антитіла до ВІЛ 1/2 (кров, сироватка, плазма) 390 36
  S124L Вірус імунодефіциту людини (HIV), антитіла до ВІЛ1/2 та антиген р24 (кров, сироватка, плазма) 390 36
  9.19. ІНШІ ЗБУДНИКИ ЗПСШ
  S072L Трихомонада (Trichomonas vaginalis), IgG 310 120
  P070L ПЛР. Neisseria gonorrhoeae (гонорея), якісне визначення (у/г зішкріб, секрет простати) 390 96
  P073L ПЛР. Trichomonas vaginalis (трихомоніаз), якісне визначення (у/г зішкріб, секрет простати) 720 96
  P176L ПЛР. Скринінг вагініту (Lactobacillus spp., Atopobium vaginae, Gardnerella vaginalis (кількісно), Mobiluncus spp., Candida albicans, Candida others, Trichomonas vaginalis (якісно)), кількісне та якісне визначення видів (у/г зішкріб) 990 168
  P177L ПЛР. Бактеріальний вагіноз (Lactobacillus spp., Atopobium vaginae, Gardnerella vaginalis (кількісно), Mobiluncus spp., Bacterial vaginosis–associated bacteria 2 , Bacteroides fragilis, Megasphaera Type 1 (якісно)), кількісне та якісне визначення видів (у/г зішкріб) 990 168
  9.20. ДІАГНОСТИКА ІНШИХ ІНФЕКЦІЙ
  S079L Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG 390 120
  S080L Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgM 390 120
  S081L Бореліоз (Borrelia Burgdoferi), антитіла IgG 360 120
  S082L Бореліоз (Borrelia Burgdoferi), антитіла IgM 360 120
  P083L ПЛР. Borrelia burgdorferi (бореліоз), якісне визначення (кров, плазма, ліквор) 670 96
  S085L Правець (Clostridium tetani), анатоксин антитіла IgG 400 120
  S127L Ротавірус, антиген у калі (якісне дослідження) 650 36
  S160L Clostridium difficile (токсин A/B), антиген в калі EIA, якісне визначення 1150 36
  S161L Антитіла до Saccharomyces cerevisiae, IgA 3900 720
  P179L ПЛР. Monkeypox virus (мавпяча віспа), якісне визначення (вміст пустул, кров, плазма) 800 96
  S186L Бореліоз IgM+IgG методом Western Blot 1500 168
  S270L Антитіла до Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) класів IgG 3800 720
  9.21. КІР (MorBillivirus)
  S102L Кір (MorBillivirus), антитіла IgG 330 120
  S103L Кір (MorBillivirus), антитіла IgM 430 120
  9.22. ЕПІДЕМІЧНИЙ ПАРОТИТ (RuBalavirus)
  S104L Епідемічний паротит (RuBalavirus), IgG 330 120
  S105L Епідемічний паротит (Rubalavirus), антитіла IgM 680 120
  9.23. HELICOBACTER PYLORI
  S093L HelicoBacter pylori (білок CagA), антитіла IgA 310 120
  S094L HelicoBacter pylori, сумарні антитіла IgA/IgM/IgG 290 120
  S095L HelicoBacter pylori, антиген у калі (якісне визначення) 660 48
  S096L HelicoBacter pylori, антитіла IgG 290 48
  P097L ПЛР. Helicobacter pylori (Гелікобактер пілорі), якісне визначення (кал, слина, шлунковий сік) 640 96
  S196L Helicobacter pylori, антитіла IgM 400 120
  9.24. ПАРАЗИТАРНІ ІНФЕКЦІЇ
  S234L Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) 200 36
  S235L Аналіз калу на кишкові паразити (Parasep) 230 36
  S258L Аналіз калу на лямблії (якісний тест) 420 36
  S086L Аскарідоз (Ascaris lumBricoides), антитіла IgG 550 120
  S087L Ехінококоз (Echinococcus granulosus), антитіла IgG 380 120
  S088L Лямбліоз (Giardia), антитіла сумарні 370 120
  S089L Опісторхоз (Opisthorchis felineus), антитіла IgG 340 120
  S091L Токсокароз (Toxocara canis), антитіла IgG 390 120
  S092L Трихінельоз (Trichinella spiralis), антитіла IgG 390 120
  S162L Малярія, IgG 1190 672
  B468L Лямбліоз (Giardia), антиген в калі (методом ІФА) 900 120
  9.25. ДЕМОДЕКС
  S098L Кліщі роду демодекс (брови, вії, вміст папул, епітеліальний зішкріб) 260 48
  9.26. ГОСТРІ КИШКОВІ ІНФЕКЦІЇ
  S163L Єрсиніоз (Yersinia еnterocolitica), IgA 1250 672
  P135L ПЛР. Гострі кишкові інфекції (Aeromonas spp., Shigella spp., Campylobacter spp., Salmonella spp., Vibrio spp., Clostridium difficile toxin B, Yersinia enterocolitica, аденовірус, астровірус, ротавірус, норовірус GI та GII, саповірус), якісне визначення видів (кал) 1300 72
  9.27. ТОКСОПЛАЗМОЗ (Toxoplasma gondii)
  S040L Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), авідність IgG 640 144
  S041L Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), антитіла IgG 290 36
  S042L Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), антитіла IgM 290 36
  P043L ПЛР. Toxoplasma gondii (токсоплазмоз), якісне визначення (кров, плазма, ліквор) 920 96
  9.28. УРЕАПЛАЗМОЗ (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma species, Ureaplasma parvum)
  S055L Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum), IgA 310 120
  S155L Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum), IgM 320 120
  S056L Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticum), IgG 310 120
  P059L ПЛР. Ureaplasma species (уреаплазмоз), якісне визначення (у/г зішкріб, секрет простати) 370 96
  P060L ПЛР. Ureaplasma urealyticum/parvum (уреаплазмоз), якісне визначення видів (у/г зішкріб, секрет простати) 640 96
  10. МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  10.1. ПРОФІЛАКТИЧНІ БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  A006L Виявлення носійства грибів роду Candida. Чутливість до антимікотиків ДДМ 420 192
  A001L Виявлення носійства патогенного стафілококу (Staphylococcus aureus). Чутливість до антибіотиків ДДМ 420 96
  A053L Виявлення носійства патогенного стафілококу (Staphylococcus aureus) без визначення чутливості до антибіотиків 290 72
  A002L Виявлення носійства стрептококів групи B (Streptococcus agalactiae). Чутливість до антибіотиків ДДМ 470 120
  A054L Виявлення носійства стрептококів групи B (Streptococcus agalactiae) без визначення чутливості до антибіотиків 320 72
  A059L Виявлення носійства збудника дифтерії (Corynebacterium diphtheriae) 420 96
  A069L Виявлення Neisseria spp. (без визначення чутливості до антибіотиків) 470 72
  A070L Виявлення носійства стрептококів групи А (Streptococcus pyogenes). Чутливість до антибіотиків ДДМ 470 72
  A071L Ідентифікація 1 культури мікроорганізму 220 72
  A003L Скринінг на медикаментозну резистентність (виявлення штамів метицилінрезистентного Staphylococcus aureus) 870 48
  10.2. МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН
  A022L Бакпосів біологічних рідин нестерильних (бронхоальвеолярний лаваж, промивні води). Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Антибіотикограма ДДМ. Антимікотикограма. 520 120
  A037L Бакпосів біологічних рідин нестерильних (бронхоальвеолярний лаваж, промивні води). Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Антибіотикограма з МІК Антимікотикограма. 1050 96
  A020L Бакпосів біологічних рідин стерильних (спинномозкова, плевральна, синовіальна, асцитична рідини, навколоплідні води, грудне молоко). Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Антибіотикограма ДДМ. Антимікотикограма. 520 120
  A038L Бакпосів біологічних рідин стерильних (спинномозкова, плевральна, синовіальна, асцитична рідини, навколоплідні води, грудне молоко). Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма. 1050 120
  10.3. МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ
  A007L Бакпосів крові на стерильність (анаероби та аероби). Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS.Антибіотикограма ДДМ. Антимікотикограма. 1800 192
  A041L Бакпосів крові на стерильність (анаероби та аероби). Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма 2200 192
  A018L Бакпосів крові на стерильність (аероби). Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Антибіотикограма ДДМ. Антимікотикограма 600 192
  A019L Бакпосів крові на стерильність (анаероби). Автоматична ідентифікація бактерій до виду методом MALDI-TOF MS. Антибіотикограма ДДМ 1300 192
  A042L Бакпосів крові на стерильність (аероби).. Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма 1000 192
  A032L Бакпосів крові на стерильність (анаероби). Автоматична ідентифікація бактерій до виду методом MALDI-TOF MS. Антибіотикограма з МІК 1140 192
  10.4. МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
  A023L Бакпосів сечі на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Антибіотикограма ДДМ. Антимікотикограма 420 120
  A043L Бакпосів сечі на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма 1140 120
  A062L Бакпосів сечі на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Без визначення чутливості до антибіотиків 320 72
  10.5. МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РАНИ
  A009L Бакпосів рани та дренажів на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Антибіотикограма ДДМ. Антимікотикограма. 470 96
  A010L Мікробіологічне дослідження центральних катетерів. Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Антибіотикограма ДДМ. Антимікотикограма. 450 96
  A044L Бакпосів рани та дренажів на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма 1140 120
  10.6. МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК
  A026L Бакпосів з вуха на мікрофлору. ААвтоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Чутливість до антибіотиків ДДМ Антимікотикограма 450 120
  A050L Бакпосів з вуха на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Чутливість до антибіотиків автоматичним методом з МІК. Антимікотикограма 1150 120
  A025L Бакпосів з зіву на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Чутливість до антибіотиків ДДМ. Антимікотикограма 450 120
  A046L Бакпосів з зіву на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Чутливість до антибіотиків автоматичним методом з МІК. Антимікотикограма 1140 120
  A012L Бакпосів з носу на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Чутливість до антибіотиків ДДМ. Антимікотикограма 450 120
  A045L Бакпосів з носу на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Чутливість до антибіотиків автоматичним методом з МІК. Антимікотикограма 1140 120
  A027L Бакпосів з ока на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Чутливість до антибіотиків ДДМ. Антимікотикограма 450 120
  A047L Бакпосів з ока на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Чутливість до антибіотиків автоматичним методом з МІК. Антимікотикограма 1140 120
  A028L Бакпосів зі слизових оболонок жіночих статевих шляхів (піхва, цервікальний канал) на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Чутливість до антибіотиків ДДМ. Антимікотикограма 520 120
  A048L Бакпосів зі слизових оболонок жіночих статевих шляхів (піхва, цервікальний канал) на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Чутливість до антибіотиків автоматичним методом з МІК. Антимікотикограма 1140 120
  A029L Бакпосів зі слизових оболонок чоловічих статевих шляхів (уретра, матеріал з простати, сперма) на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Чутливість до антибіотиків ДДМ. Антимікотикограма 520 120
  A049L Бакпосів зі слизових оболонок чоловічих статевих шляхів (уретра, матеріал з простати, сперма) на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Чутливість до антибіотиків автоматичним методом з МІК. Антимікотикограма 1140 120
  A030L Бакпосів мокроти на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Чутливість до антибіотиків ДДМ. Антимікотикограма 570 120
  A051L Бакпосів мокроти на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Чутливість до антибіотиків автоматичним методом з МІК. Антимікотикограма 1140 144
  A052L Визначення чутливості одного мікроорганізму до антибіотиків (до 8 діючих речовин) ДДМ 270 72
  A058L Синергідний тест (Synergy test ). Чутливість мікроорганізмів до комбінацій антибіотиків. ДДМ 470 96
  10.7. МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ
  A056L Бакпосів калу на дисбактеріоз.Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Без визначення чутливості до антибіотиків 570 120
  A057L Бакпосів калу на дисбактеріоз. Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Чутливість до антибіотиків ДДМ. Антимікотикограма 670 144
  A033L Бакпосів калу на дисбактеріоз. Автоматична ідентифікація бактерій та грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Чутливість до антибіотиків з МІК. Антимікотикограма 1140 144
  A036L Виявлення носійства збудників кишкових інфекцій (сальмонели, шигели, ЕПКП). Чутливість до антибіотиків ДДМ 440 96
  A055L Виявлення носійства збудників кишкових інфекцій (сальмонели, шигели, ЕПКП) без визначення чутливості до антибіотиків 340 72
  10.8. ЕКСПРЕС БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  A013L Посів на мікоплазму та уреаплазму (Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum) з чутливістю до антибіотиків 520 96
  P075L Мікрокультуральне дослідження AF Genital. Діагностика урогенітальної патогенної флори з чутливістю до антибіотиків. 620 72
  10.9 МІКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  A016L Посів біологічних рідин на дріжджеподібні та міцеліарні гриби (плевральна, спинномозкова рідина, харкотиння, бронхоальвеолярний лаваж). Автоматична ідентифікація грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Антимікотикограма 1010 192
  A015L Мікологічне дослідження крові. Автоматична ідентифікація грибів до виду методом MALDI-TOF MS.Антимікотикограма 1010 192
  A031L Мікологічне дослідження іншого біологічного матеріалу (зів, ніс, вухо та ін.). Автоматична ідентифікація грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Антимікотикограма 1010 192
  A014L Мікроскопічне дослідження зразків шкіри, волосся та нігтів методом світлової та люмінесцентної мікроскопії. 240 72
  A017L Мікологічне дослідження шкіри, волосся, нігтів на дерматоміцети. Автоматична ідентифікація грибів до виду методом MALDI-TOF MS. Антимікотикограма 1010 528
  10.10. САНІТАРНА МІКРОБІОЛОГІЯ
  A060L Дослідження на стерильність виробів медичного призначення, хірургічних інструментів (1 об’єкт) 200 192
  A061L Мікробіологічне дослідження змивів з об’єктів навколишнього середовища (1 об’єкт) 200 192
  11. ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  11.1. ГІНЕКОЛОГІЧНА ЦИТОЛОГІЯ
  C001L Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) 260 72
  C038L ПАП-тест з верифікацією HSIL (p16, Ki-67) 1500 168
  C002L Рідинна цитологія ПАП-тест 520 72
  C003L Дослідження мікрофлори урогенітального тракту у жінок (за критеріями Hay-Ison та шкалою Nugent) 230 72
  C005L Цитологічне дослідження аспірату з порожнини матки (на склі) 270 72
  C046L Рідинна цитологія аспірату порожнини матки або зішкрібу з цервікального каналу з виготовленням цитоблоку 480 144
  C041L Цитологічне дослідження спинномозкової рідини (негематологічна патологія) 540 96
  C027L Комплекс №54 Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) + Дослідження мікрофлори урогенітального тракту у жінок (за критеріями Hay-Ison та шкалою Nugent) 450 72
  C028L Комплекс №55 Рідинна цитологія ПАП-тест + Дослідження мікрофлори урогенітального тракту у жінок (за критеріями Hay-Ison та шкалою Nugent) 670 72
  K334L Комплекс №56 Рідинна цитологія ПАП-тест; ПЛР. Вірус папіломи людини (14 типів ВКР) (Cobas HPV тест затверджений FDA), якісне визначення з генотипуванням 16, 18 та групи з 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типів (у/г зішкріб) 1070 144
  K335L Комплекс №57 Рідинна цитологія ПАП-тест; ПЛР. Вірус папіломи людини (14 типів ВКР) (Cobas HPV тест затверджений FDA), якісне визначення з генотипуванням 16, 18 та групи з 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типів (у/г зішкріб); Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum (якісне визначення, ПЛР) 2100 144
  11.2. НЕГІНЕКОЛОГІЧНА ЦИТОЛОГІЯ
  C023L Діагностика випітних рідин при метастатичних процесах, імуноцитохімія 5100 264
  C016L Рідинна цитологія тонкоголкових пункційних біопсій (1 локалізація) 490 96
  C022L Рідинна цитологія сечі 470 96
  C018L Цитологічне дослідження відбитків та пунктатів лімфовузлів (1 локалізація/група) 410 96
  C015L Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій щитоподібної залози (до 8 скелець) 420 96
  C031L Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій молочної залози (1 локалізація, до 6 скелець) 420 96
  C032L Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій інших локалізацій (до 6 скелець) 420 96
  C033L Цитологічне дослідження сером з імуноцитохімією (2 маркери) 1400 144
  C034L Цитологічне дослідження сером молочної залози (з виготовленням цитоблоків) 420 120
  C020L Цитологічне дослідження матеріалу зішкрібу зі шкіри, слизових оболонок 410 96
  C017L Цитологічне дослідження пунктатів кістозних утворень (1 локалізація: молочна залоза, яєчники та ін.) 410 96
  C019L Цитологічне дослідження матеріалу зі шлунково-кишкового тракту 410 96
  C004L Мікроскопічний аналіз виділень із уретри (бактеріоскопія) 190 72
  C011L Цитологічне дослідження при проведенні браш-біопсії бронхів (до 6 скелець) 360 96
  C012L Цитологічне дослідження бронхоальвеолярного лаважу 360 96
  C010L Цитологічне дослідження виділень із соска грудних залоз (1 локалізація) 360 96
  C008L Цитологічне дослідження випітних рідин з виготовленням цитоблоків 520 168
  C007L Дослідження секрету простати 170 96
  C013L Рідинна цитологія бронхоальвеолярного лаважу 460 120
  11.3. КОНСУЛЬТАЦІЯ
  C035L Консультація цитологічного матеріалу (за 1 випадок) завідуючою лабораторії Боцюн П.М. 850 144
  C036L Консультація цитологічного матеріалу провідним цитопатологом (за 1 матеріал) 650 144
  12. ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ
  12.1. ПРОТОЧНА ЦИТОМЕТРІЯ
  L002L Діагностика гострих лейкозів (цитоморфологічне дослідження, імунофенотип, цитохімічне встановлення FAB-варіанту) 5200 120
  L003L Діагностика гострих лейкозів (цитоморфологічне дослідження, імунофенотип) 3700 120
  L001L Діагностика лімфопроліферативних захворювань (цитоморфологічне дослідження, імунофенотип) 3800 144
  L011L Визначення антигену HLA-B27 методом проточної цитометрії 600 72
  L006L Діагностика мієломної хвороби (цитоморфологічне дослідження, імунофенотип, підтвердження клональності) 3600 96
  L007L Діагностика Нічної пароксизмальної гемоглобінурії та пов’язаних захворювань (детекція ПНГ-клону) 2100 120
  L010L Дослідження методом проточної цитометрії за узгодженням (за 1 маркер) 590 120
  L005L Дослідження сурогатних маркерів мутаційного статусу генів вариабельного регіону важких ланцюгів імуноглобулінів (IgVH-генів) 790 96
  L004L Визначення мінімальної резидуальної хвороби (встановлення цитоморфологічної ремісії, проточна цитометрія за наявністю первинного фенотипу) 2200 144
  L008L Оцінка чисельності CD34+стовбурових гемопоетичних клітин 590 120
  L019L Виділеня PBMC (з 20 мл крові) 3900 240
  12.2. ЦИТОЛОГІЯ ТА ЦИТОХІМІЯ
  C026L Дослідження препаратів кісткового мозку та крові на гемобластози (цитоморфологічний та цитохімічний методи) 1925 120
  C037L Морфологічне дослідження цитоцентрифугату спинномозкової рідини 506 120
  C021L Цитологічне дослідження відбитків та пунктатів кісткового мозку (1 локалізація) 506 120
  C025L Цитологічне дослідження мазка крові 506 120
  C043L Морфологічне дослідження готових препаратів ліквору 506 120
  C044L Цитологічне дослідження відбитків та пунктатів кісткового мозку (2-3 локалізації) 990 120
  13. ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  13.1. І КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ
  H001L Біопсія шийки матки (не екзеційна) 800 144
  H002L Біопсія піхви 800 144
  H003L Біопсія ендометрію (аспіраційної біопсії, вишкрібання, поліпектомії) 800 144
  H004L Біопсія слизових оболонок ротової порожнини, порожнини та пазух носа 800 144
  H005L Біопсія гортані 800 144
  H006L Біопсія сечоводу (з одного боку) 800 144
  H007L Біопсія сечового міхура 800 144
  H008L Біопсія уретри 800 144
  H009L Вишкрібання цервікального каналу, поліпектомія 800 144
  H010L Біопсія утворень повік, кон’юнктиви і сльозових залоз 800 144
  H029L Видалення кісти бартолінової залози 800 144
  13.2. ІІ КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ
  H011L Трепан-біопсія грудної залози (з одного боку) 900 168
  H012L Біопсія утворення черевної порожнини/ позаочеревинного простору 900 168
  H013L Біопсія мигдалика (з одного боку) 900 168
  H014L Біопсія нирки (новоутворень) (з одного боку) 900 168
  H015L Біопсія пухлини м’яких тканин 900 168
  H017L Біопсія слинної залози (з одного боку) 900 168
  H019L Видалення міжхребцевого диску 900 ***декальцинація
  H020L Інцизійна, панч та радіохвильова біопсія шкіри (до 3 утворень включно) (при доброякісних пухлинних та пухлиноподібних процесах) 900 168
  H021L Апендектомія (дивертикулектомія) при запальних процесах 900 168
  H022L Видалення жовчного міхура при запальних процесах 900 168
  H023L Видалення ліпоми (за 1 утворення) 900 168
  H024L Герніопластика (видалення килового мішку) 900 168
  H025L Видалення оболонок яєчка/кісти придатку яєчка 900 168
  H026L Видалення гемороїдальних вузлів/ анальних тріщин 900 168
  H027L Видалення епуліду/ одонтогенної кісти/ травматичної фіброми слизової оболонки порожнини рота 900 168
  H028L Видалення куприкової кісти/ нориці 900 168
  H030L Видалення поліпу/ кісти порожнини носа або пазухи 900 168
  H031L Інші патоморфологічні дослідження II категорії складності 900 168
  H052L Видалення судини 900 168
  H055L Септопластика 900 168
  H183L Видалення паратубарної (гідатиди), параоваріальної кісти і кісти яєчника (з одного боку) 900 168
  H182L Біопсія сальника 900 168
  H036L Ексцизійна біопсія пухлини шкіри з оцінкою країв резекції (за 1 локалізацію) 900 168
  13.3. ІІІ КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ
  H032L Поліфокальна трепан-біопсія передміхурової залози 1000 168
  H033L Ексцизія / конізація шийки матки 1000 168
  H034L Видалення придатків матки при непухлинній патології (з одного боку) 1000 168
  H035L Міомектомія (видалення міоматозних вузлів матки) 1000 168
  H037L Видалення кісткового екзостозу, остеохондроматозних вільних тілець 1000 ***декальцинація
  H038L Трепан-біопсія лімфовузлів (за 1 локалізацію) 1000 168
  H039L Видалення синовіальних оболонок (гангліон і бурс) та кіст сухожилля 1000 168
  H040L Видалення мигдаликів 1000 168
  H041L Видалення кісти шиї 1000 168
  H042L Біопсія головного і спинного мозку та їх оболонок 1000 168
  H043L Дослідження абортивного матеріалу (до 12 тижнів) 1000 168
  H044L Резекція грудної залози при гінекомастії, маститах 1000 168
  H045L Біопсія стравоходу (до 6 біоптатів включно) 1000 168
  H046L Біопсія тонкої та/або товстої кишки (до 7 біоптатів включно) 1000 168
  H047L Біопсія пухлин шлунка (до 3 локалізацій біопсії включно) 1000 168
  H048L Біопсія шлунка (до 5 біоптатів включно) 1000 168
  H049L Біопсія підшлункової залози 1000 168
  H050L Біопсія бронхів, легень (з одного боку) 1000 168
  H051L Біопсія плеври 1000 168
  H053L Біопсія/ клиноподібна резекція яєчнику (з одного боку) 1000 168
  H054L Видалення сльозової залози 1000 168
  H056L Резекція кістки при артропатіях 1000 ***декальцинація
  H057L Трепан-біопсія середостіння 1000 168
  H058L Циркумцизіо (видалення крайньої плоті) 1100 168
  H059L Інші патоморфологічні дослідження III категорії складності 1100 168
  H184L Біопсія пухлин стравоходу (до 3 локалізацій біопсії включно) 1100 168
  H185L Біопсія пухлин кишки (до 3 локалізацій біопсії включно) 1100 168
  H186L Видалення сальника 1100 168
  H187L Видалення прищитоподібної залози 1100 168
  13.4. ІV КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ
  H060L Секторальна резекція/ лампектомія грудної залози 1300 240
  H061L Трансуретральна резекція простати / сечового міхура 1300 240
  H062L Дослідження плаценти 1250 240
  H063L Спленектомія 1250 240
  H064L Видалення одонтогенної пухлини, пухлини кісток черепа 1250 ***декальцинація
  H065L Пенектомія 1250 240
  H067L Лобектомія щитоподібної залози 1250 240
  H068L Видалення пухлини м’яких тканин (окрім ліпом) 1250 240
  H069L Видалення пухлини середостіння 1250 240
  H070L Видалення очного яблука 1250 240
  H071L Біопсія пухлинного утворення кістки 1250 ***декальцинація
  H072L Ампутація кінцівки/ частини кінцівки при ангіопатіях 1250 ***декальцинація
  H073L Біопсія печінки 1250 240
  H075L Ексцизійніа біопсія лімфатичного вузла (1 локалізація) 1250 240
  H076L Біопсія яєчка 1250 240
  H077L Біопсія нирки (при непухлинній патології) 1250 240
  H078L Видалення апендикса при пухлинних процесах 1250 240
  H079L Видалення жовчного міхура при пухлинних процесах 1250 240
  H080L Видалення слинної залози при запальних процесах (з одного боку) 1250 240
  H081L Видалення яєчка та його придатку (з одного боку) 1250 240
  H082L Видалення матки без придатків 1250 240
  H083L Трахелектомія / видалення кукси шийки матки 1250 240
  H085L Видалення пухлини ротової/ носової порожнини 1250 240
  H086L Резекція сечового міхура 1250 240
  H087L Ламінектомія 1250 ***декальцинація
  H088L Ампутація пальців/ фаланг пальців 1250 ***декальцинація
  H090L Біопсія шлунка для оцінки хронічного гастриту, визначення інфекції Helicobacter, оцінкою за системами OLGA та OLGIM 1250 240
  H091L Ексцизійна біопсія/поліпектомія поліпів стравоходу (до 5 утворень включно) 1250 240
  H092L Видалення пухлини головного та спинного мозку та їх оболонок 1250 240
  H094L Трепан-біопсія кісткового мозку (включаючи необхідні гістохімічні забарвлення на вибір патолога) 1250 240
  H095L Резекція нирки 1250 240
  H096L Дослідження плідних оболонок (при одноплідній вагітності, з 12 тижнів) 1250 240
  H097L Інші патоморфологічні дослідження IV категорії складності 1250 240
  H098L Видалення придатків матки при пухлинах яєчника (з одного боку) 1250 240
  H188L Біопсія стравоходу за протоколом Seattle при стравоході Барретта 1250 240
  H189L Видалення утворення очеревини 1250 240
  H190L Ексцизійна біопсія/поліпектомія поліпів шлунку (до 5 утворень включно) 1400 240
  H191L Ексцизійна біопсія/поліпектомія поліпів кишки (до 5 утворень включно) 1400 240
  H192L Резекція шлунку при ожирінні 1250 240
  H193L Резекція/ атипова резекція легені 1250 240
  13.5. V КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ
  H066L Резекція слизової оболонки та ендоскопічна підслизова дисекція (EMR, ESD) 3100 240
  H074L Панч-біопсія або інші види біопсії шкіри при запальних дерматозах та алопеціях 2400 240
  H089L Видалення наднирника (адреналектомія) 2400 240
  H099L Тиреоїдектомія 3100 ***розм’ягчення
  H100L Видалення матки з придатками 2400 240
  H101L Видалення підшлункової залози (субтотальна/ радикальна резекція) 3100 240
  H102L Видалення пухлини кістки/суглобу, резекція кістки при пухлинній патології 2400 ***розм’ягчення
  H103L Радикальна резекція грудної залози / мастектомія (з одного боку) 3100 240
  H104L Лобектомія / пульмонектомія 3100 240
  H105L Гастректомія / субтотальна резекція шлунка 4300 240
  H106L Радикальна простатектомія 2600 240
  H107L Цистектомія 2400 240
  H108L Резекція стравоходу 3100 240
  H109L Геміколектомія / есктирпація прямої кишки / інші резекції кишки 4300 240
  H110L Резекція печінки / гемігепатектомія 2400 240
  H112L Нефректомія (в тому числі з адреналектомією) 3100 240
  H113L Тотальна ларингектомія / резекція гортані 3100 240
  H114L Тотальна вульвектомія 2400 240
  H115L Дослідження плідних оболонок діхоріонічних близнюків 2400 240
  H116L Інші патоморфологічні дослідження V категорії складності 3100 240
  H117L Панкреато-дуоденальна резекція 5000 240
  H118L Біопсія шкіри при бульозних дерматитах та аутоімунних ураженнях шкіри (ПІФ) 2800 240
  H119L Лімфодисекція 1000 240
  H194L Біопсія нирки після трансплантації (наявність відторгнення) 3100 240
  H195L Біопсія легені після трансплантації (наявність відторгнення) 3100 240
  H196L Біопсія кишки при хворобі Гіршпрунга 3100 240
  H197L Видалення слинної залози при пухлинах (з одного боку) 2400 240
  H210L Біопсія печінки після трансплантаціі (наявність відторгнення) 3100 240
  H018L Видалення нігтьового ложа 2400 ***розм’ягчення
  H215L Біопсія нирки при гломерулонефритах (з ПІФ) 3300 192
  13.6. ДІАГНОСТИЧНІ ТА ПРОГНОСТИЧНІ ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ (ІГХ) ДОСЛІДЖЕННЯ
  H121L Діагностична ІГХ 1 категорії складності (діагностика «гало» невусів, оцінка глибини інвазії за Бреслоу при складних меланомах, утворень грудної залози (окрім філоїдних, мезенхімальних пухлин та лімфом), Молекулярний тип раку грудної залози (ER, PR, HER2, Ki-67) 2500 168
  H123L Діагностична ІГХ 2 категорії складності (утворення/пухлини сечового міхура, сечоводів, передміхурової залози, щитоподібної залози, головного та спинного мозку (окрім мезенхімальних пухлин та лімфом); аденоми гіпофіза, голови та шиї, гортані, трахеї, стравоходу, шлунка, кишки, шкіри, яєчнику, ендометрію, шийки матки, вульви та піхви, яєчка) 4900 288
  H125L Діагностична ІГХ 3 категорії складності (визначення органного походження метастазів карцином невизначеного походження (в будь-який орган), пухлини легень, нирок, наднирників, печінки, підшлункової залози, утворення очеревини та середостіння, визначення гістологічного типу недиференційованих злоякісних пухлин, лімфо- та мієлопроліферативної патології (лімфаденопатії, лімфоми Ходжкіна та неходжкінські, лімфоми шкіри, плазмоклітинні пухлини, мастоцитози, гістіоцітози, мієлопроліферативні захворювання), пухлини кісток, м’яких тканин (саркоми, гастороінтестінальні стромальні пухлини), філоїдна пухлина грудної залози) 7200 288
  13.7. ІНШІ ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ (ІГХ) ДОСЛІДЖЕННЯ
  H126L Рецептор андрогену 900 168
  H127L ERCC1 чутливість до похідних платини 1400 168
  H128L Тимідилат-синтетаза (TS) чутливість до похідних 5-фторурацилу 1400 168
  H129L 2A(TOPO2A) чутливість до інгібіторів TOPO2A 1400 168
  H130L RRM1 чутливість до гемцитабіну 1400 168
  H131L ALK (5А4) чутливість пухлин до ALK інгібіторів (ІГХ) 1400 168
  H132L ROS1 чутливість до ROS1-інгібіторів 1400 168
  H134L Рецептор соматостатину 5 типу 1400 168
  H135L PTEN чутливість до інгібіторів mTOR 1400 168
  H136L PD-L1 (22С3), чутливість до імунотерапії 4500 168
  H137L p57, Ki-67, верифікація міхуревого занеску 1400 168
  H138L p16, Ki-67, верифікація HSIL 1400 168
  H139L ER, PR, дослідження гормонального статусу едометрію 1400 168
  H140L CD138, верифікація хронічного ендометриту 900 168
  H141L CD56, дослідження кількості uNK клітин в ендометрії 1400 168
  H159L Визначення білків репарації помилок компліментарності ДНК (мікросателітна стабільність/нестабільність пухлини) 2900 168
  H217L Визначення експресії сукцинатдегідрогенази 1400 168
  H216L Визначення експресії фумаратдегідрогенази 1400 168
  H160L Дослідження експресії р53 900 168
  H161L Cyclin D1 900 168
  H162L Визначення HPV-асоційованої патології (сурогатний маркер) p16 900 168
  H163L Визначення вірусу Herpes Simplex 1 та 2 типів 1100 168
  H164L Визначення Treponema pallidum 1100 168
  H165L Визначення MycoBacterium tuBerculosis 1100 168
  H166L Визначення цитомегаловірусу (CMV) 1100 168
  H167L Визначення HelicoBacter pylori 1100 168
  H198L Визначення аденовірусу 1100 168
  H199L Визначення парвовірусу 900 168
  H200L Рецептор естрогену (ER) 900 168
  H201L Рецептор прогестерону (PR) 900 168
  H202L Her-2/neu 1200 168
  H203L Bcl-2 900 168
  H204L Bcl-6 900 168
  H205L с-kit (CD117) 900 168
  H206L Рецептор соматостатину 2 типу 1400 168
  F011L mРНК вірусу Епштейн-Барра (EBV) (EBER1, EBER2) (CISH) 2100 168
  H208L Визначення експресії Кі 67 900 168
  13.8. КОНСУЛЬТАЦІЯ ПАТОМОРФОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
  H143L Консультація патоморфологічного матеріалу (друга думка) (за 1 матеріал) 2000 168
  H144L Консультація провідного патоморфолога Селезньова О.О. (за 1 матеріал) 2500 168
  H145L Консультація провідного патоморфолога Кошик О.О. (за 1 матеріал) 2500 168
  H146L Консультація матеріалу в Biopticka laborator, Plzen, Czech Republic (prof. Michal Michal, MD; Assoc. prof. Denisa Kacerovska, MD, PhD; prof. Alena Skalova, MD, PhD) 13000 336
  13.9. ДОДАТКОВІ ГІСТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  H153L Виготовлення цифрового мікропрепарату з можливістю фотодокументації (1 гістологічне скельце) 500 120
  H147L Гістохімічні дослідження (за 1 методику) 250 Відповідно до категорії
  H148L Інтраопераційне дослідження (за перший етап) 1500 1
  H150L Мікрографічна хірургія (Mohs, Slow Mohs) (за перший етап) 2200 24
  H151L Лімфодисекція вартового лімфовузла при меланомі 13500 240
  H152L Морфометричне дослідження (кількісний показник) за 1 показник 600 120
  H155L Додаткове виготовлення блоку 350 Відповідно до категорії
  H156L Додаткове виготовлення гістологічного препарату (г/е) з готового блоку 150 72
  H157L Додаткове виготовлення зрізів на адгезивному склі 250 Відповідно до категорії
  H168L Інтраопераційне дослідження (за другий та подальші етапи, за кожний) 1100 30-45 хв
  H169L Мікрографічна хірургія (Mohs, Slow Mohs) (за другий та подальші етапи, за кожний) 1100 24
  H170L Оцінка придатності матеріалу для імуногістохімічних та молекулярних досліджень 650 120
  14. МОЛЕКУЛЯРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ОНКОЛОГІЇ
  14.1. MyGene ПАНЕЛІ ДЛЯ СКРИНІНГУ РАКУ
  M067L MyGene BRCA1/2 (NGS, скриніг спадкових мутацій, кров, Illumina) 11900 288
  M089L MyGene HRR (NGS-панель спадкових мутацій у 32 генах для раку яєчника, простати, грудної та підшлункової залози, кров, Illumina) \ N 13700 288
  M029L Спадкові мутації BRCA1 (7 мутацій) та BRCA2 (1 мутація), кров, ПЛР 2500 288
  M366L MyGene PanCancer (NGS-панель спадкових мутацій для всіх форм спадкового та сімейного раку, кров, Illumina) 32900 360
  14.2. MyAction РІШЕННЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ОНКОЛОГІЇ
  M091L MyAction TruSight Oncology 500 (комплексне молекулярне профілювання всіх типів пухлин для підбору терапії, мутації в 523 генах, транслокації в 55 генах, TMB, MSI, гістологічний матеріал, NGS, Illumina) 99500 480
  M065L FoundationOne Liquid CDx (FDA-затверджене комплексне геномне профілювання циркулюючої пухлинної ДНК для солідних пухлин, аналіз 324 генів, кров, NGS) 115000 672
  M066L FoundationOne CDx + Liquid CDx (комплексне геномне профілювання солідних пухлин для підбору терапії, аналіз 324 генів,TMB, MSI та профілювання циркулюючої пухлинної ДНК, гістологічний матеріал та кров, NGS) 150000 672
  M367L MyAction PanCancer (комплексне молекулярне профілювання всіх типів пухлин для підбору терапії, мутації в 524 генах, TMB, MSI, гістологічний матеріал, NGS, Illumina) 52400 360
  M030L ONCOTYPE DX Breast Recurrence Score визначення ризику рецидиву Люмінального підтипу РМЗ (І-ІІІ А стадія) 101000 360
  M031L ONCOTYPE DX Breast DCIS Score визначення ризику рецидиву протокової карциноми in situ молочної залози 101000 360
  M345L MyAction GynCore (16 генів, панель для раку ендометрія, NGS, Illumina) 24800 360
  M063L FoundationOne CDx (комплексне геномне профілювання солідних пухлин для підбору терапії, аналіз 324 генів, TMB, MSI, PD-L, гістологічний матеріал, NGS) 102000 672
  14.3. РІШЕННЯ ДЛЯ РАКУ ЛЕГЕНЬ
  M081L MyAction РНК-панель для раку легень (ALK/ROS1/RET/C-MET skipping 14, гістологічний матеріал, ПЛР) \ N 7700 168
  M373L MyAction Lung (NGS-панель для раку легень, мутації в 10 генах, транслокації в 4 генах, гістологічний матеріал, Illumina) 32900 360
  M099L Панель EGFR-сигнального шляху EGFR, KRAS, NRAS, BRAF (гістологічний матеріал, NGS, Illumina) 14100 480
  M001L EGFR (exons 18, 19, 20, 21, ПЛР) 6200 168
  M002L KRAS (codons 12, 13, 59, 61, 117, 146, ПЛР) 4800 168
  F003L Ампліфікація С-МЕТ (FISH) 7300 168
  F004L Транслокація ALK (FISH) 10000 168
  F002L Транслокація ROS1 (FISH) 7300 168
  M079L MyControl EGFR (T790М, exons 18, 19, 20, 21, кров, ctDNA, ПЛР) 6400 120
  M082L MyControl KRAS (codons 12, 13, 59, 61, 117, 146, кров, ctDNA, ПЛР) 5600 168
  F001L Ампліфікація HER-2/neu (FISH) 10500 168
  M004L BRAF (codon V600, ПЛР) 4800 168
  H136L PD-L1 (22С3), чутливість до імунотерапії 4500 168
  H159L Визначення білків репарації помилок компліментарності ДНК (мікросателітна стабільність/нестабільність пухлини) 2900 168
  F058L Транслокація RET (FISH) 4800 168
  M355L Базова ДНК-панель для раку легень (EGFR, KRAS, BRAF, гістологічний матеріал, ПЛР) 12900 168
  M314L MyAction Solid Liquid (NGS-панель циркулюючої безклітинної пухлинної ДНК (ctDNА), мутації у 28 генах для солідних пухлин, кров, Illumina) 49500 504
  M378L EGFR (моніторинг вторинної мутації після терапії, T790M, ПЛР, кров або гістологічний матеріал) 2600 168
  M054L Мікросателітна нестабільність (MSI, ПЛР) 8800 168
  M380L EGFR (моніторинг мутацій після терапії, T790M та C797S, ПЛР, кров або гістологічний матеріал) 5250 192
  14.4. РІШЕННЯ ДЛЯ РАКУ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ, ЯЄЧНИКІВ ТА ПРОСТАТИ
  M067L MyGene BRCA1/2 (NGS, скриніг спадкових мутацій, кров, Illumina) 11900 288
  M089L MyGene HRR (NGS-панель спадкових мутацій у 32 генах для раку яєчника, простати, грудної та підшлункової залози, кров, Illumina) 13700 288
  M068L MyAction BRCA1/2 (NGS, повний спектр мутацій, гістологічний матеріал, Illumina) 14900 360
  M090L MyAction HRR (NGS-панель спадкових та соматичних мутацій в 32 генах для раку простати, яєчників, грудної та підшлункової залози, гістологічний матеріал, Illumina) 17900 360
  M008L PIK3CA (exons 9, 20, ПЛР) 4900 168
  M083L MyControl PIK3CA (exons 9, 20, кров, ctDNA, ПЛР) 5600 168
  F001L Ампліфікація HER-2/neu (FISH) 10500 168
  H136L PD-L1 (22С3), чутливість до імунотерапії 4500 168
  H159L Визначення білків репарації помилок компліментарності ДНК (мікросателітна стабільність/нестабільність пухлини) 2900 168
  M053L MyAction Solid tumor RNA (NGS-панель для солідних пухлин, транслокації в 50 генах, гістологічний матеріал, Illumina) 36000 480
  M372L MyAction HRR Liquid (NGS-панель циркулюючої безклітинної пухлинної ДНК (ctDNА), мутації у 32 генах для раку яєчника, простати, грудної та підшлункової залози, периферична кров, Illumina) 39500 360
  14.5. РІШЕННЯ ДЛЯ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКУ ТА РАКУ ШЛУНКА
  M069L MyAction Solid tumor DNA (NGS-панель для солідних пухлин, мутації в 67 генах, гістологічний матеріал, Illumina) \ N 22500 360
  H159L Визначення білків репарації помилок компліментарності ДНК (мікросателітна стабільність/нестабільність пухлини) 2900 168
  M022L Розширена панель для колоректального раку (KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA, AKT, гістологічний матеріал, ПЛР) 12600 168
  M002L KRAS (codons 12, 13, 59, 61, 117, 146, ПЛР) 4800 168
  M003L NRAS (codons 12, 13, 59, 61, 117, 146, ПЛР) 4800 168
  M004L BRAF (codon V600, ПЛР) 4800 168
  F001L Ампліфікація HER-2/neu (FISH) 10500 168
  M008L PIK3CA (exons 9, 20, ПЛР) 4900 168
  M083L MyControl PIK3CA (exons 9, 20, кров, ctDNA, ПЛР) 5600 168
  M078L MyControl BRAF (V600, кров, ctDNA, ПЛР) 5500 120
  M082L MyControl KRAS (codons 12, 13, 59, 61, 117, 146, кров, ctDNA, ПЛР) 5600 168
  M053L MyAction Solid tumor RNA (NGS-панель для солідних пухлин, транслокації в 50 генах, гістологічний матеріал, Illumina) 36000 480
  H136L PD-L1 (22С3), чутливість до імунотерапії 4500 168
  M016L DPYD (c1905+1G>A,c1679T>G, c1236G>A, c2846A>T, токсичність до фторпиримідинів, кров, ПЛР) 2800 120
  M017L UGT1A1 (спадковий ризик іринотекан-індукованої токсичності, кров, ПЛР) 2300 120
  M328L Базова панель для колоректального раку (KRAS, NRAS, BRAF, гістологічний матеріал, ПЛР) 4600 168
  M342L Базова панель для колоректального раку (KRAS, NRAS, BRAF, гістологічний матеріал, ПЛР) 12100 360
  M374L MyAction Colon (NGS-панель для колоректального раку, мутації в 10 генах, транслокації в 4 генах, гістологічний матеріал, Illumina) 32900 360
  M314L MyAction Solid Liquid (NGS-панель циркулюючої безклітинної пухлинної ДНК (ctDNА), мутації у 28 генах для солідних пухлин, кров, Illumina) 49500 504
  14.6. РІШЕННЯ ДЛЯ ПУХЛИН М’ЯКИХ ТКАНИН (САРКОМИ) ТА ШКІРИ
  M005L Базова панель для GIST (CKIT, PDGFRA, гістологічний матеріал, ПЛР) 8800 168
  M006L CKIT (exons 9, 11, 13, 17, ПЛР) 5600 168
  F036L Транслокація EWSR1 (FISH) 4800 168
  F038L Ампліфікація CDK4 (FISH) 4800 168
  F039L Ампліфікація MDM2 (FISH) 4800 168
  F021L Транслокація PDGFRB (FISH) 4800 168
  F037L Транслокація SS18 (FISH) 4800 168
  F054L Діагностика Шпіц невусу та меланоми, FISH (4 проби) 28000 480
  M004L BRAF (codon V600, ПЛР) 4800 168
  H159L Визначення білків репарації помилок компліментарності ДНК (мікросателітна стабільність/нестабільність пухлини) 2900 168
  M080L FoundationOne Heme (комплексне геномне профілювання сарком для підбору терапії, мутації в 406 генах, транслокації в 265 генах, гістологічний матеріл, NGS) 148000 672
  M353L Розширена панель для меланом (BRAF, C-KIT, NRAS, гістологічний матеріал, ПЛР) 9500 192
  M354L Базова панель для меланом (BRAF, C-KIT, гістологічний матеріал, ПЛР) 8300 192
  F024L Транслокація 12p13 (ETV6) (FISH) 4800 168
  M098L MyAction для сарком (діагностична NGS-панель, 27 генів, гістологічний матеріал, Illumina) 51000 480
  14.7. РІШЕННЯ ДЛЯ ПУХЛИН ЦНС
  M015L IDH1 (codons 105,132) та IDH2 (codons 140,172), ПЛР 4900 168
  M007L MGMT (метилспецифічна ПЛР) 4800 360
  F057L Ампліфікація N-MYC (FISH) 4800 168
  F055L Делеція 1р36 для пухлин головного мозку 4400 168
  F056L Делеція 19q13 для пухлин головного мозку 4400 168
  F040L Транслокація BRAF (FISH) 4800 168
  H159L Визначення білків репарації помилок компліментарності ДНК (мікросателітна стабільність/нестабільність пухлини) 2900 168
  M053L MyAction Solid tumor RNA (NGS-панель для солідних пухлин, транслокації в 50 генах, гістологічний матеріал, Illumina) 36000 480
  M303L TERT (C228T, C250T, ПЛР) 2400 168
  14.8. РІШЕННЯ ДЛЯ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
  M069L MyAction Solid tumor DNA (NGS-панель для солідних пухлин, мутації в 67 генах, гістологічний матеріал, Illumina) 22500 360
  M068L MyAction BRCA1/2 (NGS, повний спектр мутацій, гістологічний матеріал, Illumina) 14900 360
  M090L MyAction HRR (NGS-панель спадкових та соматичних мутацій в 32 генах для раку простати, яєчників, грудної та підшлункової залози, гістологічний матеріал, Illumina) 17900 360
  H159L Визначення білків репарації помилок компліментарності ДНК (мікросателітна стабільність/нестабільність пухлини) 2900 168
  M053L MyAction Solid tumor RNA (NGS-панель для солідних пухлин, транслокації в 50 генах, гістологічний матеріал, Illumina) 36000 480
  M372L MyAction HRR Liquid (NGS-панель циркулюючої безклітинної пухлинної ДНК (ctDNА), мутації у 32 генах для раку яєчника, простати, грудної та підшлункової залози, периферична кров, Illumina) 39500 360
  14.9. РІШЕННЯ ДЛЯ РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
  M023L Базова панель для раку щитоподібної залози (KRAS, NRAS, BRAF, HRAS, гістологічний матеріал, ПЛР) 5600 168
  M004L BRAF (codon V600, ПЛР) 4800 168
  M002L KRAS (codons 12, 13, 59, 61, 117, 146, ПЛР) 4800 168
  M003L NRAS (codons 12, 13, 59, 61, 117, 146, ПЛР) 4800 168
  M303L TERT (C228T, C250T, ПЛР) 2400 168
  14.10. МІЄЛОЇДНА ПАТОЛОГІЯ (ГОСТРІ МІЄЛОЇДНІ ЛЕЙКЕМІЇ, МІЄЛОДИСПЛАСТИЧНИЙ СИДНРОМ, ХРОНІЧНІ МІЄЛОПРОЛЕФЕРАТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ)
  M025L MyAction Myeloid (комплексна NGS-панель для мієлоїдних захворювань, 37 генів, кров, Illumina) \ N 24500 480
  F045L Діагностика гострої мієлобластної лейкемії (базова): транслокації t(8;21) RUNX1::RUNX1T1, inv(16)(p11q22)/t(16;16) CBFB::MYH11, 11q23 KMT2A (MLL) (FISH). 9000 168
  F046L Діагностика гострої мієлобластної лейкемії (стандарт): транслокації t(8;21) RUNX1::RUNX1T1, inv(16)(p11q22)/t(16;16) CBFB::MYH11, 11q23 KMT2A (MLL), t(15;17) PML::RARA, t(9;22) BCR::ABL1 (FISH). 11000 168
  F047L Діагностика гострої мієлобластної лейкемії (максимум): транслокації t(8;21) RUNX1::RUNX1T1, inv(16)(p11q22)/t(16;16) CBFB::MYH11, 11q23 KMT2A (MLL), t(15;17) PML::RARA, t(9;22) BCR::ABL1, inv(3)(q21q26.2), t(3;3)(q21;q26.2) GATA2::MECOM, 9q34 (NUP214) (FISH). 13000 168
  F048L Діагностика мієлодиспластичного синдрому (базова) (FISH). Делеція 5q, 7q 5800 168
  F049L Діагностика мієлодиспластичного синдрому (стандарт) (FISH). Делеція 5q, 7q, 17p 9000 168
  F050L Діагностика мієлодиспластичного синдрому (максимум) (FISH). Делеція 5q, 7q, 11q, 17p, 20q 10000 168
  F015L Транслокація CBFB (16q22.1) (ba probe) (FISH) 4400 168
  F016L Транслокація KMT2A (MLL) (11q23) 4400 168
  F017L «Філадельфійська хромосома» t (9;22) (q34.1;q11.2) BCR::ABL1 (FISH) 4400 168
  M013L BCR-ABL1 p210 (mbcr) (Філадельфійська хромосома, кількісне визначення, РНК, ПЛР) 7900 120
  M012L JAK2 (V617F, ПЛР) 3400 120
  F013L Транслокація t(15;17)(q24;q21.2) PML::RARA (FISH) 4400 168
  F019L Транслокація NUP214 (9q34) (FISH) 4400 168
  F031L Делеція 7q (FISH) 4400 168
  F021L Транслокація PDGFRB (FISH) 4800 168
  F018L Інверсія inv(3)(q21q26.2) та транслокація t(3;3)(q21;q26.2) GATA2::MECOM (FISH) 4400 168
  F022L Делеція 20q12 (PTPRT) (FISH) 4400 168
  F014L Транслокація t(8;21)(q22;q22) RUNX1::RUNX1T1 (AML1::ETO) (FISH) 4400 168
  F013L Транслокація t(15;17)(q24;q21.2) PML::RARA (FISH) 4400 168
  F020L Делеція 5q31.2 (EGR1) (FISH) 4400 168
  M369L PML-RARA (ПЛР, кров, кістковий мозок) 4400 144
  M370L AML1-ETO (ПЛР, кров, кістковий мозок) 3800 144
  M371L CBFB-MYH11 (ПЛР, кров, кістковий мозок) 3800 144
  M379L BCR-ABL1 p190 (mbcr) (Філадельфійська хромосома, кількісне визначення, РНК, ПЛР) 4800 144
  14.11. ГОСТРІ ЛІМФОБЛАСТНІ ЛЕЙКЕМІЇ
  F043L Діагностика гострої В-лімфобластної лейкемії: транслокації t(9;22)(q34.1;q11.2) BCR::ABL1, t(12;21)(p13;q22) ETV6::RUNX1, 11q23 KMT2A (MLL) Діагностика гострої В-лімфобластної лейкемії (FISH) 7900 168
  F017L «Філадельфійська хромосома» t (9;22) (q34.1;q11.2) BCR::ABL1 (FISH) 4400 168
  M013L BCR-ABL1 p210 (mbcr) (Філадельфійська хромосома, кількісне визначення, РНК, ПЛР) 7900 120
  F016L Транслокація KMT2A (MLL) (11q23) 4400 168
  14.12. ЛІМФОПРОЛІФЕРАТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ (ЛІМФОМИ)
  M027L MyAction Lymphoma (комплексна NGS-панель для лімфом, транслокації в 33 генах, мутації 35 генів, експресія РНК 44 генів, сплайсинг 1 гену, гістологічний матеріал, Illumina) \ N 41000 480
  F042L Діагностика високоагресивної В-клітинної лімфоми (FISH). Транслокації t(14;18) (BCL2), t(3;14) (BCL6), t(8;14) (MYС) 7800 168
  F044L Діагностика хронічної В-лімфоцитарної лейкемії: делеції 17p13.1 (TP53), 11q22 (ATM), 13q14 (RB1) (FISH). 5800 168
  F051L Діагностика мієломної хвороби (І етап): транслокація 14q32 (IGH), делеція 13q14, 17p13, 1q21/1p32)**** (FISH) 9000 168
  F052L Діагностика мієломної хвороби (ІІ етап): транслокації t(14;20) MAFB::IGH, t(14;16) MAF::IGH, t(4;14) FGFR3::IGH, t(11;14) CCND1::IGH**** (FISH). 9000 168
  F053L Діагностика мієломної хвороби (максимум): транслокації t(14;20) MAFB::IGH, t(14;16) MAF::IGH, t(4;14) FGFR3::IGH, t(11;14) CCND1::IGH, делеція 13q14, 17p13, 1q21/1p32)**** (FISH). 13000 168
  F011L mРНК вірусу Епштейн-Барра (EBV) (EBER1, EBER2) (CISH) 2100 168
  F032L Eкспресія мРНК імуноглобулінів капа і лямбда (IgK/IgL) (CISH) 1600 168
  F006L Транслокація t(3;14) BCL6 (ba probe) (FISH) 4400 168
  F035L Транслокація t(4;14)(p16.3;q32.3) FGFR3::IGH (FISH) 4400 168
  F012L Транслокація t(8;14) IGH::MYC (FISH) при лімфомах 4400 168
  F010L Транслокація t(11;14)(q13.3;q32.3) CCND1::IGH (FISH) 4400 168
  F008L Транслокація t(11;18) BIRC3(API2)::MALT1 (FISH) 4400 168
  F034L Транслокація t(14;16)(q32.3;q23) MAF::IGH (FISH) 4400 168
  F005L Транслокація t(14;18) BCL2 (ba probe) (FISH) 4400 168
  F033L Транслокація t(14;20)(q32.3;q12) MAFB::IGH (FISH) 4400 168
  F016L Транслокація KMT2A (MLL) (11q23) 4400 168
  M011L L265P в гені MYD88 (секвенування за Сенгером) 8300 480
  M009L Клональність TCR-beta та TCR-gamma (BIOMED-2 ПЛР з фрагментним аналізом) 16500 480
  M010L Клональність IgH, IgK та IgL (BIOMED-2 ПЛР з фрагментним аналізом) 17500 480
  F007L Транслокація MYС (FISH) 4400 168
  F023L Делеція 17p13.1 (TP53) (FISH) 4400 168
  F026L Делеція 17p13.1 (TP53) та 11q22 (ATM) (FISH) 5700 168
  F009L Транслокація IGH (FISH) 4400 168
  F025L Делеція 11q22 (ATM) (FISH) 4400 168
  F028L Делеція 13q14 (RB1) (FISH) 4400 168
  14.13. MyControl ПАНЕЛІ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТЕРАПІЇ
  M078L MyControl BRAF (V600, кров, ctDNA, ПЛР) 5500 120
  M079L MyControl EGFR (T790М, exons 18, 19, 20, 21, кров, ctDNA, ПЛР) 6400 120
  M082L MyControl KRAS (codons 12, 13, 59, 61, 117, 146, кров, ctDNA, ПЛР) 5600 168
  M083L MyControl PIK3CA (exons 9, 20, кров, ctDNA, ПЛР) 5600 168
  M032L Signatera (первинний персоналізований тест для моніторингу MRD, повноекзомне секвенування, кров та гістологічний матеріал, NGS) 132500 840
  M033L Signatera (MRD-панель для повторного моніторингу, ctDNA, кров, NGS) 42500 360
  14.14. ІНШЕ
  M021L Виділення ДНК та контроль якості 990 240
  M084L Визначення мутації в гені VHL (синдром Гіппеля-Ліндау) методом NGS 18900 624
  M086L Визначення рівня метилювання в гені VHL (синдром Гіппеля-Ліндау) методом ПЛР 10500 624
  M315L Медико-генетична консультація 0 120
  15. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (неонкологічні)
  15.1. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (неонкологічні)
  M074L Аналіз ДНК на встановлення біологічного батьківства 2 особи (Батько+дитина) 5900 192
  M055L Визначення непереносимості лактози (ПЛР) 650 168
  M057L Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR, MTR, MTRR) (ПЛР) 790 168
  M311L Каріотип (1 особа, кров, цитогенетичне дослідження) 1950 552
  M058L Генетика. Тромбофілія. Звичне невиношування (F2,F5,F7,F13,FGB,ITGA2,ITGB3,SERPINE (PAI-1)) (ПЛР) 1950 168
  M075L Генетична діагностика синдрому ламкої Х-хромосоми (визначення CGG-повторів в гені FMR1, ПЛР) 6400 360
  M076L Генетична діагностика спинальної м’язової атрофії SMA (аналіз делецій гену SMN1, ПЛР) 1400 360
  M073L Дослідження мікроделеції Y-хромосоми при порушеннях сперматогенезу (ПЛР) 1300 288
  M346L Молекулярно-генетичне дослідження абортивного матеріалу методом NGS 10200 552
  M347L Скринінг носійства генетичних патологій CarrierSeq (420 генів) 24700 960
  M348L Скринінг носійства генетичних патологій CarrierSeq для пари (420 генів) 41500 960
  P349L Визначення мікробіома урогенітального тракту у жінок методом NGS 7950 960
  P350L Визначення мікробіома урогенітального тракту у чоловіків методом NGS 7950 960
  P351L Визначення мікробіома кишківника методом NGS 7950 960
  M352L Каріотипування пари 3500 600
  M044L Horizon 4 (скринінг на носійство спадкових мутацій: муковісцидоз, Х-ламка хромосома, спинально-м’язова атрофія, дистрофія Дюшена, кров, NGS) 19900 360
  M045L Horizon 27 (скринінг на носійство спадкових мутацій, 27 захворювань з аутосомно-рецесивним та X-зчепленим успадкуванням, кров, NGS) 24500 360
  M046L Horizon 274 (скринінг на носійство спадкових мутацій, 274 захворювання з аутосомно-рецесивним та X-зчепленим успадкуванням, кров, NGS) 41500 360
  M356L ДНК-діагностика муковісцидозу (дослідження на 20 мутацій гену CFTR) 3600 480
  M357L ДНК-діагностика муковісцидозу (дослідження на 12 мутацій гену CFTR) 2600 480
  M358L ДНК-діагностика фенілкетонурії (11 мутацій) 2700 480
  M359L М’язева дистрофія Дюшена ( для хлопчиків з діагнозом м’язова дистрофія Дюшена, аналіз делецій 19 екзонах гена дистрофіна) 1400 672
  M361L Спадкові форми передчасного виснаження яєчників (ПВЯ) (дослідження FMRI — ламка Х-хромосома, FSHR — рецептор фолікулостимулюючого гормона, INHa — рецептор інгібіна а) 4200 1128
  M362L Альфа та бета таласемія (повний аналіз генів HBA, НВВ) 19900 840
  M363L ДНК-діагностика генів ендотеліальної дисфункції (2 мутації) 3300 480
  M375L APOB (фактор ризику сімейної гіперхолестеринемії, аполіпопротеїн В100, кров, ПЛР) 990 168
  M376L APOE (аполіпопротеїн Е, фактор ризику атеросклерозу та ідіопатичної форми хвороби Альцгеймера, кров, ПЛР) 1650 168
  M377L HFE (спадковий гемохроматоз, кров, ПЛР) 1950 168
  15.2. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ СЕКВЕНУВАННЯ
  M106L Секвенування ALOX12B (секвенування за Сенгером) 40200 480
  M107L Секвенування ALOXE3 (секвенування за Сенгером) 27500 480
  M108L Секвенування APC (секвенування за Сенгером) 40200 480
  M109L Секвенування ATP7B (секвенування за Сенгером) 55800 480
  M110L Секвенування AVPR2 (секвенування за Сенгером) 6300 480
  M111L Секвенування BAP1 (секвенування за Сенгером) 45500 480
  M113L Секвенування CTNNB1 (1) (секвенування за Сенгером екзона 3) 4500 480
  M114L Секвенування CTNNB1 (3) (секвенування за Сенгером екзонів 3/7/8) 8300 480
  M115L Секвенування BHD (секвенування за Сенгером) 37500 480
  M118L Секвенування CDK4 + CDKN2A (секвенування за Сенгером) 19500 480
  M119L Целіакія — HLA DQ2, DQ8 (сиквенс специфічна ПЛР) 4200 480
  M120L Секвенування екзонів 9/11/13/17 гену C-KIT 11200 480
  M121L Секвенування екзонів 9/11/13/17 C-KIT + та екзонів 12/14/18 PDGFRA 19500 480
  M122L Секвенування CYLD (за Сенгером) 45500 480
  M123L Секвенування екзонів 18/19/20/21 EGFR 11500 480
  M124L Секвенування EVER1 (секвенування за Сенгером) 53200 480
  M125L Секвенування EVER2 (секвенування за Сенгером) 42500 480
  M126L Визначення мутації c.402C>G (p.Cys134Trp) FOXL2 (секвенування за Сенгером) 4200 480
  M127L Секвенування GNAS1 (за Сенгером) 34500 480
  M128L Секвенування екзону 2 H3F3A та екзону 2 H3F3B 6200 480
  M129L Визначення H63D, S65C і C282Y в гені HFE методом секвенування за Сенгером 6200 480
  M130L Секвенування екзонів 2/3/4 HRAS (за Сенгером) 8200 480
  M131L Секвенування екзонів 4 генів IDH1 + IDH2 6200 480
  M132L Визначення поліморфізму rs12979860 IL28B (секвенування за Сенгером) 4200 480
  M133L Секвенування екзонів 2/3/4 KRAS (за Сенгером) 8200 480
  M134L Секвенування KRT1 (за Сенгером) 24500 480
  M135L Секвенування KRT10 (за Сенгером) 4600 480
  M136L Секвенування MET (за Сенгером) 58500 480
  M137L Секвенування MLH1 (за Сенгером) 50500 480
  M138L Секвенування MSH2 (за Сенгером) 42800 480
  M139L Секввенування MSH6 (за Сенгером) 27200 480
  M140L Секвенування MUTYH (за Сенгером) 42500 480
  M142L Секвенування NF2 (за Сенгером) \ N 45500 480
  M143L Секвенування екзонів 2/3/4 NRAS (за Сенгером) 8200 480
  M144L Секвенування екзонів 12/14/18 PDGFRA (за Сенгером) 8200 480
  M145L Секвенування PMS2 (за Сенгером) 19500 480
  M146L Секвенування PRKAR1A (за Сенгером) 27200 480
  M147L Секвенування PTCH1 (за Сенгером) 61000 480
  M148L Секвенування SDH (SDHB + SCDC + SDHD) (за Сенгером) 47900 480
  M149L Секвенування STS (за Сенгером) 33100 480
  M151L Секвенування TGM1 (за Сенгером) 40200 480
  M152L Визначення поліморфізму rs3750920 в гені TOLLIP (секвенування за Сенгером) 4600 480
  M153L Секвенування TP53 (за Сенгером) 27500 480
  M154L Фрагментний аналіз і секвенування кодуючих екзонів UGT1A1 (за Сенгером) 14200 480
  M316L Синдром Жильбера (аналіз повторів TA, UGT1A1, кров, ПЛР) 2200 240
  M340L Виділення нуклеїнових кислот та оцінка якості матеріалу для проведення NGS-досліджень 1200 480
  15.3. ФАРМАКОГЕНЕТИКА
  M364L CYP2C19 (аналіз поліморфізму алелей *2, *3, *17) ПЛР, кров 1950 168
  M365L CYP2C9 (аналіз поліморфізму алелей *2, *3) та VKORC1 (аналіз поліморфізму G1639A), визначення чутливості до варфарину, ПЛР, кров 1560 168
  16. КОМПЛЕКСИ
  16.1. ЧЕК-АПИ
  K155L Комплекс №102 «Здоров’я під контролем (базовий)»(ЗАК+ШОЕ, ТТГ, глюкоза (сироватка), холестерин) 693 36
  K160L Комплекс №107 «Здоров’я під контролем (розширений)» ((ЗАК+ШОЕ, глюкоза (сироватка), білок загальний (сироватка), АЛТ, АСТ, білірубін фракційно, сечовина, креатинін, холестерин, ТТГ ) 1476 60
  K080L Комплекс №14 «Візит до сімейного лікаря» (ЗАК+лейкоцитарна формула+ ШОЕ, глюкоза (сироватка), холестерин) 486 36
  K126L Комплекс №70 «Сімейний лікар» (Загальний аналіз крові (ШОЕ); Глюкоза (сироватка); Холестерин; Аналіз сечі загальний (ЗАС) + мікроскопія осаду) 653 36
  K133L Комплекс №81 «Здорова дитина. До садочку та школи» (ЗАК+ШОЕ; ЗАС; Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз); Аналіз калу на кишкові паразити (Parasep) 752 36
  K161L Комплекс № 108 «Здорове немовля» (ЗАК+ ШОЕ, ЗАС + мікроскопія осаду) 365 36
  K156L Комплекс №103 «Здорова жінка» (ЗАК+ШОЕ, глюкоза (сироватка), білок загальний (сироватка), АЛТ, АСТ, білірубін загальний, сечовина, креатинін, холестерин, ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, пролактин) 2133 60
  K162L Комплекс № 109 «Здорова жінка 50+ » ((ЗАК+ШОЕ, глюкоза (сироватка), глікований гемоглобін, індекс НОМА, білок загальний (сироватка), АЛТ, АСТ, білірубін фракційно, сечовина, креатинін, холестерин, ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, ПТГ, кальцій загальний (сироватка), фосфор (сировака), Вітамін D (25-гідроксивітамін D, 25-(OH) D) 3303 60
  K157L Комплекс №104 «Здоровий чоловік» (ЗАК+ШОЕ, глюкоза (сироватка), білок загальний (сироватка), АЛТ, АСТ, білірубін загальний, сечовина, креатинін, холестерин, ТТГ, тестостерон загальний) 1719 60
  K171L Комплекс №118 «Здоровий чоловік 50+ » (ЗАК+ШОЕ, глюкоза (сироватка), глікований гемоглобін, індекс НОМА, білок загальний (сироватка), АЛТ, АСТ, білірубін фракційно, сечовина, креатинін, холестерин, ТТГ, тестостерон загальний, простат-специфічний антиген загальний, ПТГ, кальцій загальний (сироватка), фосфор (сировака), Вітамін D (25-гідроксивітамін D, 25-(OH) D) 3384 60
  K132L Комплекс №80 «Для профілактичних оглядів» (Виявлення носійства патогенного стафілококу+чут. до а/б; Виявлення носійства збудників кишкових інфекцій (сальмонели,шигели, ЕПКП)+чут. до а/б); Аналіз калу на кишкові паразити (Parasep); Сифіліс (Treponema pallidum), антитіла сумарні; ПЛР Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), як. визн. у/г зішкріб) 1656 96
  K240L Комплекс №188 «Кишкові паразити» (Аскарідоз (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG,Ехінококоз (Echinococcus granulosus), антитіла IgG,Лямбліоз (Giardia), антитіла сумарні,Опісторхоз (Opisthorchis felineus), антитіла IgG,Токсокароз (Toxocara canis), антитіла IgG,Трихінельоз (Trichinella spiralis), антитіла IgG) 2178 120
  K177L Комплекс №125 «Ревматоїдна панель» (C-реактивний білок (СРБ),Ревматоїдний фактор (РФ),Антистрептолізин-О (АСЛ-О),Циклічний цитруліновий пептид (A-CCP), антитіла IgG) 882 48
  K249L Комплекс №197 «Кардіо чек-ап» (Загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула + ШОЕ),Глюкоза (сироватка),Білок загальний (сироватка),Білірубін загальний,Аспартатамінотрансфераза (АСТ) / AST,Аланінамінотрансфераза (АЛТ) / ALT,Креатинін (сироватка),Сечовина,Коагулограма на автоматичному аналізаторі (ПЧ, % за Квіком, МНВ, АЧТЧ, Фібриноген, ТЧ),Комплекс №5 «Ліпідограма» (холестерин, тригліцериди; ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності) 2052 60
  K306L Комплекс №265 «Біомаркери хронічного стресу у дорослих» (Глікований гемоглобін (HBA1c); Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) / HDLC; Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) / VLDL (тригліцериди, ЛНДНЩ); Дегідроепіандростерон-сульфат, ДГEА-С; C-реактивний білок (СРБ); NK клітини (CD3-CD16+CD56+)) 1305 120
  16.2. ЗДОРОВ’Я ТА КРАСА
  K317L Комплекс №276 «Красива жінка» (ЗАК+ШОЕ, ТТГ, кальцій загальний (сироватка), Фосфор (сироватка), Вітамін D (25-гідроксивітамін D, 25-(OH) D), ПТГ, феритин) 1602 48
  K318L Комплекс №277 «Секрет стрункості» (холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, глюкоза, глікований гемоглобін, індекс НОМА, ТТГ, кортизол (сироватка)) 1764 48
  K165L Комплекс № 112 «Здорова шкіра» (ЗАК+ШОЕ, ТТГ, андростендіола глюкуронід, 17-оксипрогестерон, дегідроепіандростерон-сульфат, тестостерон загальний, Вітамін D (25-гідроксивітамін D, 25-(OH) D), кліщі роду демодекс, аналіз калу на кишкові паразити (Parasep) 2808 120
  16.3. ОЦІНКА ІМУНІТЕТУ
  K137L Комплекс №85 «Оцінка імунітету (базова)»((ЗАК (26 показників + ШОЕ), IgA (сироватка), IgЕ загальний (сироватка), IgG (сироватка), IgМ (сироватка), Циркулюючі імунокомплекси C1q+C3d, С3-компонент комплемента, С4-компонент комплемента, Субпопуляції лімфоцитів (CD19+, CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3+HLA-DR+, індекс CD3+CD4+/CD3+CD8+, CD3+CD4-CD8-, CD3+CD4+CD8+, CD3+CD56+, CD3-CD16+CD56+) 4149 120
  K138L Комплекс №86 «Оцінка імунітету (розширена)»((ЗАК (33 показника + ШОЕ), IgA (сироватка), IgЕ загальний (сироватка), IgG (сироватка), IgМ (сироватка), Циркулюючі імунокомплекси C1q+C3d, С3-компонент комплемента, С4-компонент комплемента, Субпопуляції лімфоцитів (CD19+, CD19+CD25+, CD19+CD5+CD27-, CD19+CD5+CD27-, CD19+CD5-CD27+, CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3+HLA-DR+, CD3+CD25+, CD4+CD25BrightCD127negCD45 +, CD3+CD4+/CD3+CD8+, CD3+CD4-CD8-, CD3+CD4+CD8+, CD3+CD56+, CD3-CD16+CD56+, CD3-СD16-/lowCD56Bright, CD3-СD16+CD56dimCD45+) 5081 120
  K139L Комплекс №87 «Оцінка імунітету при вірусних інфекціях»((ЗАК (33 показника + ШОЕ), IgA (сироватка), IgЕ загальний (сироватка), IgG (сироватка), IgМ (сироватка), Циркулюючі імунокомплекси C1q+C3d, С3-компонент комплемента, С4-компонент комплемента, Субпопуляції лімфоцитів (CD19+, CD19+CD25+, CD3+, CD3+/CD4+, CD3+/CD8+, CD3+HLA-DR+, CD3+CD8+HLA-DR+, CD3+CD25+, CD3+CD4+/CD3+CD8+, CD3+CD4-CD8-, CD3+CD4+CD8+, CD3+CD56+, CD3-/CD16+CD56+, CD3-СD8+, CD3-СD16-/lowCD56Bright, СD3-СD16+CD56dim) 4901 120
  16.4. ДІАГНОСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  K166L Комплекс № 113 «Диференційна діагностика анемії» (ЗАК+ШОЕ, залізо (сироватка), феритин, трансферин, фолієва кислота (вітамін В9), ціанокобаламін (вітамін В12)) 1314 48
  K068L Комплекс №12 «Для госпіталізації» (ЗАК+ШОЕ, глюкоза (сироватка), білок загальн., білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, сечовина, креатинін, протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ), активований частковий тромбопластиновий час, фібриноген, група крові та резус фактор, Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, HCV антитіла сумарні; сифіліс (реагінові антитіла — RPR, в розведенні), Вірус імунодефіциту людини (HIV), антитіла до ВІЛ1/2 та антиген р24 (кров, сироватка, плазма) 3429 60
  K096L Комплекс №17 «Маркери запалення та залізодефіцитного стану» (ЗАК, феритин, СРБ) 747 48
  K022L Комплекс №2 «Гемостазіограма» (протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ/ APTT), тромбіновий час, фібриноген, D-димер, антитромбін) 1584 672
  K078L Комплекс №3 «Біохімія крові базова» (глюкоза (сироватка), білок загальн., АСТ, АЛТ, сечовина, креатинін, холестерин, білірубін загальн.) 1071 60
  K079L Комплекс №4 «Біохімія крові розширена»(глюкоза (сироватка), білок загальн., АСТ, АЛТ, сечовина, креатинін, холестерин, білірубін загальн., лужна фосфатаза, сечова кислота, тригліцериди, калій, натрій, кальцій загальн.) 1863 60
  K045L Комплекс №5 «Ліпідограма» (холестерин, тригліцериди; ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності) 522 36
  K069L Комплекс №13 «Серологічна діагностика для госпіталізації» (Сифіліс (реагінові антитіла — RPR, в розведенні). Поверхневий антиген гепатиту В, HBsAg; Вірус гепатиту C,HCV антитіла сумарні) 909 36
  K105L Комплекс №42 «Скринінг на антифосфоліпідний синдром» (кардіоліпін, антитіла IgG; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG; вовчаковий антикоагулянт) 1449 168
  K023L Комплекс №41 «Діагностика тромбофілії» (гомоцистеїн, кардіоліпін, антитіла IgG; β-2-глікопротеїд I, антитіла IgG; вовчаковий антикоагулянт) \ N 1890 168
  K144L Комплекс №92 «Ревмопроби» (C-реактивний білок (СРБ),Ревматоїдний фактор (РФ),Антистрептолізин-О (АСЛ-О)) 423 36
  16.5. ЕНДОКРИННЕ ЗДОРОВ’Я
  K100L Комплекс №30 «Ендокринне здоров’я» (ТТГ, ПТГ, глікований гемоглобін) 684 48
  16.6. ПОРУШЕННЯ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ
  K167L Комплекс № 114 «Скринінг цукрового діабету» (Глюкоза (сироватка, глікований гемоглобін) 405 48
  K034L Комплекс №35 «Порушення вуглеводного обміну» (глюкоза (сироватка), глікований гемоглобін, індекс НОМА, С-пептид) 882 48
  K319L Комплекс №278 «Диференційна діагностика діабетів» (глюкоза, глікований гемоглобін, антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADА); С-пептид) 1260 48
  16.7. ПАТОЛОГІЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
  K040L Комплекс №27 «Тиреоідний (моніторинг терапіЇ)» (T4 вільн., ТТГ) 414 36
  K041L Комплекс №28 «Скринінг патології щитоподібної залози» (ТТГ, T4 вільн., АТПО, Т3 вільн.) 864 36
  K042L Комплекс №29 «Аутоімунні захворювання щитоподібної залози» (ТТГ, АТрТТГ, АТПО) 873 36
  K101L Комплекс №31 «Моніторинг рецидиву раку щитоподібної залози» (ТТГ, Т4 вільн., ТГ, АТТГ) 900 48
  K102L Комплекс №32 «Осередкові утворення щитоподібної залози» (ТТГ, Т4 вільн., АТПО, кальцитонін, ПТГ) 1269 48
  16.8. ПОРУШЕННЯ ФОСФОРНО-КАЛЬЦІЄВОГО ОБМІНУ
  K103L Комплекс №33 «Діагностика гіперпаратиреозу» (ПТГ, кальцій іонізований, фосфор, Вітамін D (25-гідроксивітамін D, 25-(OH) D)) 999 48
  K104L Комплекс №34 » Діагностика остеопорозу» (ПТГ, остеокальцин, кальцій іонізований, фосфор, Вітамін D (25-гідроксивітамін D, 25-(OH) D) 1386 48
  16.9. ГОРМОНАЛЬНИЙ ФОН ЖІНКИ
  K320L Комплекс №279 «Гормональний стан жіночий» (ФСГ, ЛГ, пролактин, тестостерон загальн., ДГЕА-с; естрадіол, АМГ, 17-оксипрогестерон, ТТГ) 2493 48
  K072L Комплекс №19 «Гіперандрогенні порушення» (Тестостерон загальний (сироватка), індекс вільного тестостерону; ФСГ, СЗГ, ДГЕА-с, 17-оксипрогестерон), Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)) 1611 48
  K321L Комплекс №280 «Гормональні порушення репродуктивного здоров’я» (ФСГ, ЛГ, ТТГ, пролактин, естрадіол, АМГ, тестостерон загальний (сироватка), індекс вільного тестостерону, 17-ОН 2475 48
  K322L Комплекс №281 «Гіперпролактинемія» (пролактин, макропролактин, ТТГ) 963 48
  16.10. ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕЧІНКИ
  K111L Комплекс №6 «Білірубін фракції» (білірубін загальний, прямий білірубін, непрямий білірубін) 240 36
  K111.ENGL Комплекс №6 «Білірубін фракції» (білірубін загальний, прямий білірубін, непрямий білірубін) 280 36
  K017L Комплекс №7 «Печінкові проби»(АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фракційно, альбумін, білок загальний) 878 36
  K045L Комплекс №5 «Ліпідограма» (холестерин, тригліцериди; ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності) 522 36
  K015L Комплекс №76 «Біохімія Фібротесту» (альфа -2 макроглобулін /α2M, гаптоглобін, гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) / GGT, аланінамінотрансфераза (АЛТ) / ALT, білірубін загальний , аполіпопротеїн А-1 / аpolipoprotein A -1) 1998 672
  K016L Комплекс №77 «Біохімія Фібромаксу» (глюкоза (сироватка), альфа -2 макроглобулін /α2M, гаптоглобін, гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) / GGT, аланінамінотрансфераза (АЛТ) / ALT, аспартатамінотрансфераза (АСТ) / AST, білірубін загальний, аполіпопротеїн А-1 / Apolipoprotein A -1, тригліцериди, холестерин) 2556 672
  16.11. ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК
  K021L Комплекс №8 «Ниркові проби» (креатинін, сечовина, сечова кислота) 380 60
  K019L Комплекс №9 «Розширені ниркові проби» (креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, натрій, калій, кальцій) 830 60
  K089L Комплекс №10 «Електроліти» (калій, натрій, хлор, кальцій іонізований) 585 36
  16.12. ПЛАНУВАННЯ ВАГІТНОСТІ
  K323L Комплекс №282 «Майбутній тато» (ЗАК+ШОЕ; Група крові та резус фактор, глюкоза (сироватка), глікований гемоглобін, ТТГ, тестостерон загальний, поверхневий антиген гепатиту В, HBsAg; Вірус гепатиту B, HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C,HCV антитіла сумарні, Сифіліс (Treponema pallidum), антитіла сумарні; Вірус імунодефіциту людини (HIV), антитіла до ВІЛ1/2 та антиген р24 (кров, сироватка, плазма; Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (якісне визначення, ПЛР)) 4338 96
  K324L Комплекс №283 «Майбутня мама» (ЗАК+ШОЕ, глюкоза (сироватка), глікований гемоглобін, група крові та резус фактор, ТТГ, АМГ, ФСГ, ЛГ, поверхневий антиген гепатиту В, HBsAg; Вірус гепатиту B, HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту C,HCV антитіла сумарні, Сифіліс (Treponema pallidum), антитіла сумарні, Вірус імунодефіциту людини (HIV), антитіла до ВІЛ1/2 та антиген р24 (кров, сироватка, плазма), Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), антитіла IgG, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (якісне визначення, ПЛР)) 5355 96
  16.13. ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
  K060L Комплекс №23 «Пренатальний скринінг I триместру, без розрахунку ризиків, (Roche)»: 11 тиж. + 0 дн. — 13 тиж. + 6 дн. (PAPP-A, β-ХГЛ вільний) 780 48
  K061L Комплекс №24 «Пренатальний скринінг I триместру з розрахунком ризиків у програмі Астрая» (PAPP-A, β-ХГЛ вільний, розрахунок) 970 120
  K099L Комплекс №22 «Постановка на облік по вагітності» (ЗАК, група крові/резус-фактор; глюкоза; ТТГ; Т4 вільн.; АТПО, HBsAg, антитіла сумарні; HBcorAg, антитіла сумарні; HCV, антитіла сумарні; Treponema pallidum, антитіла сумарні; Аналіз сечі загальний (ЗАС) + мікроскопія осаду; Бакпосів сечі на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків ДДМ; Вірус імунодефіциту людини (HIV), антитіла до ВІЛ1/2 та антиген р24 (кров, сироватка, плазма) 3551 120
  16.14. ДІАГНОСТИКА УРОГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ
  K029L Комплекс №49 «Діагностика урогенітальних інфекцій» (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (якісне визначення, ПЛР)) 1490 96
  K026L Комплекс №52 «Діагностика урогенітальних інфекцій у чоловіків» (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma parvum (якісне визначення, ПЛР); Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum (кількісне визначення, ПЛР); Бакпосів зі слизових оболонок чоловічих статевих шляхів (уретра, матеріал з простати, сперма) на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків ДДМ; мікроскопічний аналіз виділень з уретри (бактеріоскопія)) 1980 96
  K250L Комплекс №198 «Діагностика урогенітальних інфекцій у жінок (розширена)» (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (якісне визначення, ПЛР); ПЛР. Вірус папіломи людини (14 типів ВКР) (Cobas HPV тест затверджений FDA), якісне визначення з генотипуванням 16, 18 та групи з 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типів (у/г зішкріб); Бакпосів зі слизових оболонок жіночих статевих шляхів (піхва, цервікальний канал) на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків ДДМ; Дослідження мікрофлори урогенітального тракту у жінок (за критеріями Hay-Ison та шкалою Nugent) 2664 144
  K251L Комплекс №199 «Діагностика урогенітальних інфекцій у жінок (базова)» (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (кількісне визначення, ПЛР), Бакпосів зі слизових оболонок жіночих статевих шляхів (піхва, цервікальний канал) на мікрофлору. Автоматична ідентифікація бактерій до виду. Чутливість до антибіотиків ДДМ, Дослідження мікрофлори урогенітального тракту у жінок (за критеріями Hay-Ison та шкалою Nugent) 2016 120
  16.16. ГЕПАТИТИ, TORCH, БОРЕЛІОЗ
  K107L Комплекс №45 «Скринінг на гепатити В» (Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg) 670 120
  K108L Комплекс №46 «Скринінг на гепатити В та С» (Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні; Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg; Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні) 1071 120
  K109L Комплекс №47 «TORCH інфекції, IgG » (Цитомегаловірус (CMV); Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів; Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii); Вірус краснухи (Rubella virus), Парвовірус (Parvovirus B19), IgG) 1575 120
  K058L Комплекс №48 «TORCH-інфекції, IgМ» (Цитомегаловірус (CMV); Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів; Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii); Вірус краснухи (Rubella virus), Парвовірус (Parvovirus B19), IgМ) 1575 120
  K030L Комплекс №53 «Діагностика бореліозу» (Бореліоз (Borrelia burgdoferi IgG; Borrelia burgdoferi IgM; Бореліоз, Borrelia burgdorferi), ПЛР (як.визн) 1251 120
  16.17. СКРИНІНГ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ
  C027L Комплекс №54 Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) + Дослідження мікрофлори урогенітального тракту у жінок (за критеріями Hay-Ison та шкалою Nugent) 450 72
  C028L Комплекс №55 Рідинна цитологія ПАП-тест + Дослідження мікрофлори урогенітального тракту у жінок (за критеріями Hay-Ison та шкалою Nugent) 670 72
  K334L Комплекс №55 Рідинна цитологія ПАП-тест + Дослідження мікрофлори урогенітального тракту у жінок (за критеріями Hay-Ison та шкалою Nugent) 1070 144
  K335L Комплекс №57 Рідинна цитологія ПАП-тест; ПЛР. Вірус папіломи людини (14 типів ВКР) (Cobas HPV тест затверджений FDA), якісне визначення з генотипуванням 16, 18 та групи з 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типів (у/г зішкріб); Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum (якісне визначення, ПЛР) 2100 144
  16.18. ДІАГНОСТИКА РИЗИКІВ РОЗВИТКУ РАКУ
  K031L Комплекс №38 «Індекс здоров’я простати» (ПСА, РЕА, Індекс вільного ПСА (ПСА вільний, ПСА загальний, Індекс)) 513 48
  K032L Комплекс №39 «Скринінг раку молочної залози та яєчників» (HE4, СА 125, РЕА, СА 15-3, Індекс ROMA (СА 125, НЕ-4,Індекс), Спадкові мутації BRCA1 (5 мутацій) та BRCA2 (1 мутація), кров, ПЛР) 3483 288
  K153L Комплекс № 101 «Розширений комплекс Онкомаркерів яєчників» (Індекс ROMA (СА 125, НЕ-4, Індекс),Альфа-фетопротеїн (АФП),β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальний),Інгібін B,Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) / LDH), Онкомаркер яєчників ранній (HE4): Онкомаркер яєчників (СА 125) 1926 360
  17. ANTI AGE РІШЕННЯ
  B461L Біомаркер прискореного старіння (Співвідношення TG/HDLС) 720 48
  K325L Комплекс №284 «Комплексний профіль кишківника» (Визначення мікробіома кишківника методом NGS, бакпосів калу з автоматична ідентифікацією бактерій до виду та чутливістю до антибіотиків ДДМ, Clostridium difficile (токсин A/B), антиген в калі EIA (якісне визначенн), HelicoBacter pylori, антиген у калі (якісне визначення), аналіз калу на кишкові паразити (Parasep), копрограма, кальпротектин фекальний (кількісне визначення), лактоферин (якісне визначення), панкреатична еластаза, аналіз калу на приховану кров) 12771 720

  Исследования, выполняемые в срочном порядке (в течение 1-3 часов), оплачиваются по двойному тарифу. При необходимости повторной постановки теста срок выполнения увеличивается на сутки.