Ви можете записатися на прийом вказавши свої дані у формі нижче, або зателефонувавши за номером телефону

Записатися на прийом  • No products in the cart.
  Записатися на прийом
  • No products in the cart.
  ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  249 Реакція Вассермана 175 2
  250 Діагностика мультиінфекцій (HIV1/2, гепатит С, гепатит В, сифіліс )скринінговий тест 520 1
  251 Імунохроматографічне визначення антитіл до HIV 1/2 ( ВІЛ ) 160 1
  287 АТ до туберкульозу сумарні 175 3
  327 Імунохроматографічний тест для виявлення антитіл до антигенів сифілісу 150 1
  385 Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла IgG 400 1
  386 Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла IgM+А 400 1
  396 Коронавірус ( SARS-CoV-2), антиген (назо-орофарингеальний зішкріб) 595 1
  412 Коронавірус (S-спайкового білку SARS-CoV-2, кількісне визначення), антитіла IgG 500 1
  854 Коронавірус (РНК SARS-CoV-2, назо-орофарингеальний зішкріб), методом ПЛР 900 1
  БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
  БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  113 АлАТ 65 1
  114 АсАТ 65 1
  115 Білірубін загальний 65 1
  116 Білірубін прямий 65 1
  117 Гамма-глутамілтранспептидаза 65 1
  119 Лужна фосфатаза 65 1
  120 Альбумін 65 1
  121 Загальний білок 65 1
  122 Білкові фракції 205 3
  123 Креатинін 65 1
  124 Сечовина 65 1
  125 Сечова кислота 65 1
  126 Тимолова проба 85 2
  127 Холінестераза 75 1
  128 Залишковий азот 65 2
  129 Азот сечовини 65 1
  131 Альфа-Амілаза 65 2
  132 Амілаза панкреатична 115 1
  133 Ліпаза 95 1
  134 Проба Реберга (кров та добова сеча) 120 2
  135 Креатинфосфокіназа загальна (КФК) 100 1
  138 Кальцій іонізований 125 2
  139 Електроліти №1 ( К, Na, Са2+) 240 2
  140 Магній 65 1
  141 Фосфор 65 1
  142 Кальцій 65 1
  143 Цинк 190 1
  144 Мідь 170 1
  145 Церулоплазмін 220 3
  207 Лактат 150 2
  313 Електроліти (K, Na) 150 1
  322 Білірубін загальний та прямий 120 1
  367 Електроліти №2 ( К, Na, Сl ) 175 1
  392 Білірубін загальний, прямий та непряма фракція білірубіну 175 1
  420 Електроліти №3 (К, Na, Са2+, Сl) 265 1
  БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  358 Кальцій в сечі (добова порція) 75 2
  359 Креатинін в сечі (добова порція) 75 2
  360 Сечова кислота в сечі (добова порція) 75 2
  361 Магній в сечі (добова порція) 75 2
  362 Цинк в сечі 170 2
  364 Оксалати в сечі (добова порція) 200 1
  366 Фосфор в сечі (добова порція) 75 2
  377 Хлор в сечі (добова порція) 75 2
  378 Натрій в сечі (добова порція) 75 2
  379 Калій в сечі (добова порція) 75 2
  380 Мідь в сечі (добова порція) 170 1
  381 Мідь в сечі (разова порція) 170 2
  389 Кальцій-креатинінове співвідношення в разовій порції сечі 150 1
  394 Кальцій в разовій порції сечі 75 1
  400 Альбумін/креатинінове співвідношення в разовій порції сечі 150 1
  402 Білок в сечі (добова порція) 100 1
  403 Фосфати в сечі ( добова порція) 150 1
  404 Аналіз сечі на цукор (добова порція) 100 1
  409 Урати (добова сеча) 200 2
  411 Йод у сечі (разова порція) 175 1
  БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНШІ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  387 Еластаза панкреатична в калі 600 2
  410 Лактат у спинномозковій рідині 550 1
  ПАКЕТ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  00001 Інформаційний супровід 12 0
  00100 Аналіз крові загальний 150 1
  00106 Загальний аналіз сечі 100 1
  00118 Глюкоза 90 1
  00174 Холестерин загальний 70 1
  ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  100 Аналіз крові загальний (автоматизований з лейкоформулою) 150 1
  101 Група крові, резус фактор 150 2
  102 Антитіла по системі резус 165 2
  320 Аналіз крові на LE-клітини 140 3
  344 Аналіз капілярної крові загальний (автоматизований з лейкоформулою) 150 1
  370 Підрахунок числа тромбоцитів (по Фоніо) 90 1
  371 Аналіз крові загальний (автоматизований без підрахунку лейкоформули) 110 1
  374 Аналіз крові загальний (автоматизований з лейкоформулою + ручний підрахунок лейкоформули) 170 1
  375 Аналіз капілярної крові загальний (автоматизований з лейкоформулою + ручний підрахунок лейкоформули) 170 1
  390 Ретикулоцити 130 1
  СИСТЕМА ГЕМОСТАЗУ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  103 Коагулограма 265 1
  104 Коагулограма скринінгова (протромбін) 165 1
  216 Вовчаковий антикоагулянт 270 2
  383 Скринінг фібриногену 165 1
  ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  106 Загальний аналіз сечі 100 1
  107 Сеча по Нечипоренко 95 1
  108 Аналіз сечі на цукор 80 1
  109 Аналіз сечі на кетони (ацідотест) 80 1
  111 Диастаза мочи 120 1
  112 Мікроальбумін в сечі (добова порція) 180 1
  306 3-х склянкова проба сечі (мікроскопічне дослідження) 120 1
  321 Аналіз сечі за Зимницьким 150 1
  388 Альфа-амілаза панкреатична в сечі (разова порція) 115 1
  391 Мікроальбумін в сечі (разова порція) 180 1
  ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЮ АНЕМІЙ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  146 Залізо 65 1
  147 Трансферин 160 1
  148 Ферритин 190 1
  149 Еритропоетин 330 2
  150 Залізозв'язуюча здатність (залізо, ЗЗЗЗ, НЗЗЗ, коефіцієнт насичення) 150 1
  151 Фолієва кислота 185 3
  152 Вітамін В12 (ціанокобаламін) 200 3
  РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  153 Антистрептолізин-О (АСЛ-О) 75 1
  154 С-реактивний білок (CRP) 85 1
  155 Ревматоїдний фактор (RF) 75 1
  156 Серомукоїди 80 2
  157 Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) 560 3
  158 Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) 440 3
  ПАНЕЛЬ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  118 Глюкоза 90 1
  159 Глікозильований гемоглобін 170 2
  160 С-пептид 200 1
  161 Інсулін 180 1
  162 Індекс HOMA-IR 250 1
  314 Глюкозотолерантний тест 175 1
  315 Глюкозотолерантний тест №2 265 1
  ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  163 Трийодтиронін загальний (Т3) 145 1
  164 Тироксин загальний (Т4) 145 1
  165 Трийодтиронін вільний (FT3) 145 1
  166 Тироксин вільний (FT4) 145 1
  167 Тиреотропний гормон (THS) 145 1
  168 Антитіла до тиреопероксидази (АТPО) 180 1
  169 Антитіла до тиреоглобуліну (ATG) 175 1
  170 Антитіла до рецепторів ТТГ (a-TSH) 370 4
  171 Тиреоглобулін (TG) 185 2
  172 Кальцитонін (КТ) 320 2
  КАРДІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  135 Креатинфосфокіназа загальна (КФК) 100 2
  173 Ліпідограма 240 1
  174 Холестерин загальний 70 1
  175 Тригліцериди 70 1
  176 hs-CRP- високочутливий C-реактивний білок, кількісний 185 1
  177 cTnI - серцевий тропонін I, кількісний 220 1
  178 Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ) 100 2
  179 Лактатдегідрогеназа 80 1
  180 D-димер 205 1
  181 Прокальцитонін (РСТ) 630 1
  182 Гомоцистеїн 400 1
  316 Тропонін I 185 1
  345 Цистатін С 510 3
  348 ST2 — маркер серцевої недостатності, кількісний 900 1
  368 Про BNP (NT-proBNP) N-кінцевий поліпептид натрійдіуретичного гормону 870 1
  416 Холестерин ЛПНЩ, прямий метод (LDL cholesterol direct) 90 1
  417 Аполіпопротеїн В (Apo B) 110 1
  РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  183 Фолікулостимулюючий гормон (FSH) 170 1
  184 Лютеїнізуючий гормон (LH) 170 1
  185 Пролактин (PRL) 170 1
  186 Естрадіол (Е2) 165 2
  187 Прогестерон (PRG) 170 3
  188 Тестостерон загальний (TES) 180 1
  189 Тестостерон вільний (FTES) 195 2
  190 Фракції тестостерону 450 3
  191 Андростендіон 295 2
  192 17-ОН-оксипрогестерон 180 2
  193 Глобулін, зв'язуючий статеві гормони (SBG) 180 4
  194 Антимюллерів гормон (АМГ, MIS) 500 1
  324 Індекс вільних андрогенів (тестостерон, ГСПГ, Вільний індекс) 350 4
  373 Макропролактин 430 6
  419 Дигідротестостерон 450 3
  ГОРМОНИ ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРКОВОЇ СИСТЕМИ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  195 Кортизол 225 2
  196 Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 250 1
  197 Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) 180 2
  198 Соматотропний гормон (СТГ) 190 3
  199 17-КС (сеча) 200 7
  288 Інсуліноподібный фактор росту (IGF-1, соматомедін С) 270 3
  372 Кортизол в слині 260 1
  ПРЕНАТАЛЬНА ПАНЕЛЬ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  200 Естріол некон’югований (Е3) 170 2
  201 Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) пренат. 170 2
  202 Альфафетопротеїн (AFP) 180 2
  203 Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ) 180 2
  204 Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-A) 210 2
  МАРКЕРИ АУТОІМУННОЇ ПАТОЛОГІЇ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  208 АТ до двухспіральної ДНК (dsDNA) сумарні 365 2
  209 Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Screen) 330 2
  210 AТ до фосфоліпідів IgM та IgG 550 5
  211 Гліадин, антитіла IgG 330 2
  212 Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА) 330 4
  213 АТ до тканинної трансглютамінази сумарні 440 2
  214 Антиспермальні антитіла в сироватці крові 300 4
  215 AT до кардіоліпіну IgG 220 4
  ДІАГНОСТИКА ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  217 Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgG 175 3
  352 fCAL extended — фекальний кальпротектин, кількісний 600 1
  501 Хелікобактер (Helicobacter pilory) антиген в калі 250 2
  800 Хелікобактер (Helicobacter pilory) методом ПЛР 200 3
  ОНКОМАРКЕРИ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  201 Хоріонічний гонадотропін людини (HCG) онко 170 2
  202 Альфафетопротеїн (АФП) 180 2
  228 Раково-ембріональний антиген (РЕА) 195 2
  229 Онкомаркер підшлункової залози (СА-19-9) 200 4
  235 Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 200 1
  236 Онкомаркер шлунку (СА 72-4) 400 4
  237 Бета-2-мікроглобулін 220 2
  238 Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCA) 450 7
  239 Нейрон-специфічна енолаза (NSE) 410 2
  ДІАГНОСТИКА ОБМІНУ РЕЧОВИН
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  357 Транспорт солей (кров та добова сеча) 300 1
  ДІАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗУ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  240 Остеокальцин 330 2
  242 25-гідроксівітамін Д, (25-ОН) 370 2
  243 Паратгормон 190 1
  ПОКАЗНИКИ ІМУННОЇ СИСТЕМИ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  206 Еозинофільний катіонний білок 420 3
  244 Імуноглобулін А (IgA) загальний 140 2
  245 Імуноглобулін М (IgM) загальний 140 2
  246 Імуноглобулін G (IgG) загальний 140 2
  247 Імуноглобулін Е (IgE) загальний 180 2
  248 Циркулюючі імунні комплекси 120 4
  399 Інтерлейкін — 6 850 2
  ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ
  ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ А
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  252 Гепатит А антитіла IgM 205 4
  ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ В
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  253 HBsAg австралійський антиген 205 3
  254 Гепатит В антитіла HBsAg сумарні 235 3
  256 Гепатит В HbeAg 255 3
  257 Гепатит В антитіла HBcor сумарні 215 4
  258 Гепатит В антитіла HBcor IgM 220 4
  340 Імунохроматогрофічний тест для якісного визначення поверхневого антигену гепатиту В (HBsAg) 155 1
  801 ДНК вірусу гепатиту В (HBV) аналітична чутливість методу 50 МО/мл (якісне визначення) 360 4
  802 Гепатит В вірус — HBV (плазма) ПЛР - кількісне дослідження 750 8
  844 ДНК вірусу гепатиту В (HBV) аналітична чутливість методу 5 МО/мл (якісне визначення) 400 4
  ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  259 АТ к HCV сумарні 200 3
  260 Гепатит С (антитіла IgM до HCV) 200 2
  341 Імунохроматогрофічний тест для якісного визначення антитіл до вірусу гепатиту С (HCV) 155 1
  803 РНК вірусу гепатиту С (HCV) аналітична чутливість методу 100 MО/мл (якісне визначення) 400 4
  804 Гепатит С вірус — HCV (плазма) ПЛР - кількісне дослідження 780 8
  805 Гепатит С вірус — HCV генотипування (1,2,3,4) ПЛР 550 8
  845 РНК вірусу гепатиту С (HCV) аналітична чутливість методу 10 MО/мл (якісне визначення) 410 4
  ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ D
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  806 Гепатит D вірус — HDV (плазма) методом ПЛР 350 14
  TORCH-ІНФЕКЦІЇ
  TORCH-ІНФЕКЦІЇ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  353 anti-Toxoplasma gondii IgG авидність 280 5
  354 anti-CMV IgG авидність 280 5
  355 anti-HSV IgG авидність 280 5
  836 Вірус герпесу 6 типу (HHV6) ПЛР — кількісне дослідження 350 4
  837 ДНК Сytomegalovirus + Herpes simplexvirus I и II типів 360 4
  838 ДНК Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum (якісне дослідження) 360 4
  ВІРУС КОРУ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  289 Вірус кору, антитіла IgM 255 4
  290 Вірус кору, антитіла IgG 200 4
  КАШЛЮК
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  833 ДНК Bordetella pertussis 210 5
  848 Кашлюк, паракашлюк, бронхосептикоз (методом ПЛР) 260 3
  ТОКСОПЛАЗМОЗ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  262 Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ 170 3
  263 Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG 170 3
  807 Токсоплазма (Toxoplasma gondiі), якісне дослідження методом ПЛР 220 4
  ЦИТОМЕГАЛОВІРУС
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  264 Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgМ 160 3
  265 Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG 160 3
  808 Цитомегаловірус (CMV) кров, сеча, букальний зішкріб, генітальний зішкріб — якісне дослідження методом ПЛР 190 4
  809 Цитомегаловірус (CMV) кров , сеча, букальний зішкріб, генітальний зішкріб — кількісне дослідження методом ПЛР 260 14
  ВІРУС ПРОСТОГО ГЕРПЕСУ 1 І 2 ТИПІВ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  266 Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgМ 170 3
  267 Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG 170 3
  810 Герпес вірус (HSV) 1,2 тип ПЛР, кров, букальний зішкріб, генітальний зішкріб — якісне дослідження 190 4
  811 Генотипування ДНК Herpes simples virus 1,2 типу методом ПЛР, кров, букальний зішкріб, генітальний зішкріб 220 14
  КРАСНУХА (RUBELLA)
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  268 Краснуха (Rubella), антитіла IgM 170 3
  269 Краснуха (Rubella), антитіла IgG 170 3
  ВІРУС ЕПШТЕЙНА-БАРР (ГЕРПЕС 4 ТИПУ), ІНФЕКЦІЙНИЙ МОНОНУКЛЕОЗ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  271 Вірус Епштейна-Барр (ранні антигени, ЕА), антитіла IgG 170 4
  272 Вірус Епштейна-Барр (EBV), антитіла IgG до ядерного антигену NA 170 4
  273 Вірус Епштейна-Барр (EBV), антитіла IgM до капсидного антигену VCA 170 4
  274 Вірус Епштейна-Барр (EBV), антитіла IgG до капсидного антигену VCA 170 4
  812 Вірус Епштейнa-Барр (EBV) кров, букальний зішкріб методом ПЛР 215 4
  813 ДНК віруса Епштейна-Барр, цитомегаловірус, герпес 6 типу, кількісне дослідження методом ПЛР, кров, мазок із ротової порожнини 420 5
  ВІТРЯНА ВІСПА, ОПЕРІЗУЮЧИЙ ГЕРПЕС (ГЕРПЕС 3 ТИПУ)
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  814 Герпес (Varicella zoster) 3 тип, кров, мазки з ротової порожнини, вміст везикул, методом ПЛР 260 5
  БОРЕЛІОЗ (ХВОРОБА ЛАЙМА)
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  275 Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM 200 3
  276 Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG 200 3
  413 Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM (кількісне визначення) 250 3
  414 Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG (кількісне визначення) 250 3
  УРОГЕНІТАЛЬНІ ІНФЕКЦІЇ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  277 Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgM 180 3
  278 Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG 180 3
  279 Трихомонада (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG 180 3
  281 Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG 180 3
  282 Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgG 180 4
  815 Хламідія (Chlamydia trachomatis) ПЛР — якісне дослідження 195 4
  816 Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), методом ПЛР 200 4
  817 Трихомонада (Trichomonas vaginalis), методом ПЛР 200 4
  818 Мікоплазма (Mycoplasma hominis), методом ПЛР 195 4
  819 Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), методом ПЛР - якісне визначення 195 4
  820 Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), методом ПЛР, якісне дослідження 195 4
  821 Уреаплазма (Ureaplasma parvum), методом ПЛР 195 4
  822 Гарднерела (Gardnerella vaginalis), методом ПЛР 195 4
  823 Кандіда (Candida albicans), методом ПЛР 195 4
  825 ПЛР обстеження (ДНК Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp), якісне дослідження 500 4
  834 ПЛР обстеження (ДНК Herpes simples virus 1,2 типу, ДНК вірусу папіломи людини високоонкогенного ризику) 530 10
  835 ПЛР обстеження (ДНК Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp) якісне дослідження 500 4
  841 Хламідія (Chlamydia trachomatis) ПЛР - кількісне дослідження 220 5
  842 Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) методом ПЛР - кількісне визначення 220 5
  843 Уреаплазма уреалітікум/парвум (Ureaplasma urealiticum/parvum) методом ПЛР, кількісне дослідження 220 5
  846 Андрофлор, зішкріб 1360 3
  847 Фемофлор-Скрін, зішкріб 900 6
  849 Андрофлор-Скрін, зішкріб 1050 3
  ПАРАЗИТАРНІ ІНФЕКЦІЇ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  218 Лямблія (Giardia lamblia), антитіла сумарні 200 3
  219 Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG 200 3
  220 Токсокари (Toxocara), антитіла IgG 225 3
  221 Аскаріда (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG 225 3
  222 Трихінели (Trichinella), антитіла IgG 200 3
  223 Ехінокок (Echinococcus granulosus), антитіла IgG 200 3
  224 Комплексне обстеження на антитіла до гельмінтів 1150 3
  ТУБЕРКУЛЬОЗ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  287 Антитіла до туберкульозу сумарні 175 3
  553 Мікроскопічне дослідження на КУБ 250 3
  555 Цитологічне дослідження плевральної рідини на атипові клітини та бактерії Коха 470 3
  853 Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis) ПЛР 400 4
  СИФІЛІС
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  327 Імунохроматографічний тест для виявлення антитіл до антигенів сифілісу 150 1
  418 Сифіліс , антитіла IgG 160 3
  ВІРУС ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  827 Папіломавірус HPV 6,11 (низькоонкогенні) методом ПЛР 220 4
  828 Скринінг папіломавіруси високоонкогенні (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), методом ПЛР 320 4
  829 ПВЛ (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), кількісне визначення без генотипування 360 10
  830 Генотипування ПВЛ високоонкогенні (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,) 400 8
  831 Папіломавірус HPV 16,18 методом ПЛР 220 4
  832 Папіломавірус HPV 16,18, кількісне визначення методом ПЛР 240 10
  852 ПВЛ (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) кількісне визначення з генотипуванням 570 3
  ІНШІ ІНФЕКЦІЇ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  251 Імунохроматографічне визначення антитіл до HIV 1/2 ( ВІЛ ) 160 1
  283 Хламідія (Chlamidophila pneumonia), антитіла IgG 240 3
  284 Мікоплазма (Mycoplasma pneumonia), антитіла IgM 220 3
  826 ДНК Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae) + хламідія (Chlamydophila pneumoniae) 380 4
  БАКТЕРІОЛОГІЧНІ І МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  БАКТЕРІОЛОГІЧНІ І МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  540 Бактеріологічне дослідження на Corinebacterium dephteriae (дифтерія) 340 7
  548 Мікроскопічне дослідження пунктату 180 4
  ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  291 Зішкріб на ентеробіоз 105 1
  503 Кал на приховану кров 150 2
  504 Лямблія (Giardia lamblia), антиген в калі 210 4
  506 Бактеріологічне дослідження на дисбіоз кишківника 400 10
  507 Бактеріологічне дослідження калу на патогенну мікрофлору — сальмонели, ешеріхії, шигели 290 4
  508 Дослідження калу на яйцеглист 125 2
  509 Копрограма (аналіз калу загальний) 140 2
  ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  510 Бактеріологічне дослідження сечі на мікрофлору 310 7
  ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  511 Бактеріологічне дослідження крові на стерильність 310 10
  УРОГЕНІТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  513 Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка 120 2
  517 Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози 120 2
  518 Бактеріологічне дослідження урогенітальних виділень (жінки) 310 7
  519 Бактеріологічне дослідження урогенітальних виділень (чоловіки) 310 7
  546 Бактеріологічне дослідження секрету простати 300 7
  541 Бактеріологічне дослідження виділень на гонокок 300 7
  556 Бактеріологічне дослідження виділень на T.vaginalis (трихомонада) 300 7
  ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  522 Цитологічне дослідження виділень молочної залози 140 3
  523 Цитологічне дослідження епітелію шийки матки 140 3
  523 Цитологічне дослідження матеріалу (Cellprep PAP-test) 520 1
  557 Цитологічне дослідження відбитків із внутрішньоматкової спіралі 140 3
  ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  520 Мікоплазма і уреаплазма DUO (з чутливістю до антибіотиків) 360 5
  524 Бактеріологічне дослідження виділень носа 300 7
  525 Бактеріологічне дослідження виділень зіва 300 7
  526 Бактеріологічне дослідження виділень вуха 300 7
  527 Бактеріологічне дослідження виділень ока 300 7
  528 Бактеріологічне дослідження грудного молока 300 7
  529 Бактеріологічне дослідження інфікованої рани 300 7
  530 Бактеріологічне дослідження урогенітальних виділень на Streptococcus agalactiae 280 7
  531 Бактеріологічне дослідження виділень на носійство стафілококу 280 7
  532 Дослідження виділень на виявлення патогенних грибів Candida 280 7
  533 Назоцітограма 140 3
  541 Бактеріологічне дослідження дісневої кишені 300 7
  542 Бактеріологічне дослідження виділень зі слизової язика 300 7
  543 Бактеріологічне дослідження синовіальної рідини 300 7
  ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  534 Мікроскопічне дослідження біоматеріалу на демодекс 140 1
  535 Мікроскопічне дослідження на Scabies 140 1
  536 Мікроскопічні дослідження біоматеріалу на патогенні гриби 140 1
  537 Бактеріологічне дослідження на патогенні гриби 300 14
  ДОСЛІДЖЕННЯ МОКРОТИ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  538 Бактеріологічне дослідження мокроти 300 7
  547 Мікроскопія мокроти 140 1
  АЛЕРГОЛОГІЯ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  01200 IgE до алергенів яєчного білка 150 2
  01201 IgE до алергенів апельсинів 150 2
  01202 IgE до алергенів полуниці 150 2
  01203 IgE до алергенів курячого м'яса 150 2
  01204 lgE до алергенів шоколаду 150 2
  01205 IgE до алергенів кип'яченого молока 150 2
  01206 IgE до алергенів кішки (епітелій) 150 2
  01207 IgE до алергенів собаки (епітелій) 150 2
  01208 IgE до алергенів пилу домашнього 150 2
  01209 lgE до алергенів овсяниці лугової 150 2
  01210 lgE до алергенів мятлика лугового 150 2
  01211 IgE до алергенів кліща Dermat. pteronyssinus 150 2
  01212 IgE до алергенів кліща Dermatophagoides farineae 150 2
  01213 IgE до алергенів берези 150 2
  01214 lgE до алергенів ліщини звичайної 150 2
  01215 IgE до алергенів тополі 150 2
  01216 lgE до алергенів акації 150 2
  01217 lgE до алергенів бджолиної отрути 150 2
  01218 lgE до алергенів осиної отрути 150 2
  01219 lgE до алергенів комара 150 2
  01220 lgE до алергенів амоксициліну 150 2
  01221 Панель до харчових алергенів lgE №1 (томати, морква, картопля, часник, гірчиця) 395 2
  01222 Панель до алергенів пилу lgE (домашній пил, таракан-Прусак, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae) 395 2
  01223 Панель до алергенів мікроскопічних грибів lgE (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergilius fumagatus, candida albicans, alternaria tenius) 395 2
  01224 Панель до алергенів бур'янів та квітів lgE (Амброзія західна, полин звичайний, кульбаба лікарська, подорожник, лебеда) 395 2
  01225 Панель до харчових алергенів lgE №2 (яєчний білок, коров'яче молоко, тріска, пшенична мука, арахіс, соєві боби) 395 2
  01240 Алерготест ALEX-2 (01240) 3900 4
  ПРОФІЛІ
  Найменування Ціна базова Кількість робочих днів виконання
  Код Найменування
  02000 Тиреоїдний №1 391 1
  02001 Скринінг аутоімунних захворювань щитовидної залози 450 1
  02002 Тиреоїдний №2 423 1
  02003 Тиреоїдний №3 418 1
  02004 Тиреоїдний №4 553 1
  02005 Гіперпролактинемія 414 1
  02006 Гормональний №1 459 1
  02007 Контроль першої фази менструального циклу і предовуляційного періоду 612 4
  02008 Контроль другої фази менструального циклу 612 2
  02009 Пренатальний скринінг I триместру (PAPP-A, β-ХГЧ) 350 3
  02010 Пренатальний скринінг II триместру (AFP, E3, HCG) 468 3
  02011 ПСА загальний + ПСА вільний + ПСА-коефіцієнт (розрахунок) 315 2
  02014 TORCH-інфекції IgG (HSV 1,2, TOXO, CMV, RUB) 612 3
  02015 TORCH-інфекції IgM (HSV 1,2, TOXO, CMV, RUB) 612 3
  02016 Ревмопроби 216 1
  02017 Печінкові проби 468 1
  02018 Біохімія крові 882 1
  02019 Ниркові проби (скринінг) 175 1
  02020 Ниркові проби (розширені) 351 1
  02021 Госпіталізація в терапевтичне відділення 1175 1
  02022 Передопераційне обстеження 1620 2
  02023 Щорічний профілактичний огляд 1687 2
  02031 Пакет "Кардіоваскулярний ризик" 1314 4
  02036 Пакет "Біль в суглобах" розгорнутий 630 3
  02037 Пакет "Здорова дитина" 510 1
  02038 Пакет "Інтимне здоров'я" 1332 4
  02039 Пакет "Проблеми зайвої ваги" 950 2
  02056 ПЛР обстеження пакет №22 1044 7
  02057 Пакет "Обстеження вагітних" 2700 7
  02064 Ревмопроби (розширені) 346 2
  02065 Печінкові проби №1 545 1
  02066 Пакет "Біль в суглобах" 468 1
  02067 ПЛР обстеження пакет №21 580 5

  Дослідження, що виконуються в терміновому порядку (протягом 1-3 годин) оплачуються за подвійним тарифом. За необхідністю повторної постановки тесту срок виконання збільшується на добу.